Nielen demolácia, ale aj budovanie. Taká je vízia vedenia mesta ohľadne priestoru pod výškovou budovou, ktorá bola súčasťou centra Partizánskeho od 60. rokov minulého storočia.

Búracie práce sú takmer na konci, mnohých však zaujímala otázka, čo s priestorom po dokončení asanácie. Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa konalo 19. mája, dalo na tieto dohady jasnú odpoveď. Prítomní poslanci jednohlasne podporili vizualizáciu projektu architekta Mariána Minaroviča, ktorá ráta s využitím plochy ako oddychovej zelenej zóny.

Parčík s vodným objektom

Tvoriť ju bude malý park s vodozádržnou funkciou, súčasťou by mali byť lavičky, vodopriepustné chodníky a novovysadené stromy a rastliny. Asi najzaujímavejšou časťou projektového zámeru je vytvorenie menšieho vodného prvku, ktorý by mal svoju vlastnú cirkuláciu vody. „Vodnú plochu sme poňali moderne, aby voda pretekala cez všetky okraje, materiál objektu bude závisieť od rozpočtu, môže sa využiť kov alebo napríklad kameň. Do novej vizualizácie boli zakomponované požiadavky primátora i niektorých poslancov, nakoniec sme upustili od vybudovania amfiteátra, projekt nepočíta ani s väčším prírodným jazierkom a pergolou,“ predstavil zámer jeho autor Marián Minarovič.

Návrh prešiel úpravami

Ten je zároveň aj členom Komisie pre výstavbu a územné plánovanie. „Jeho aktivita bola dobrovoľná, mal veľký záujem o to, aby priestor, ktorý zostane po zbúraní výškovej, bol využitý čo najlepšie. Prvotná vizualizácia rátajúca s amfiteátrom sa mi nezdala vhodná, navrhol som mu preto, ak by mal záujem pripraviť upravený projektový zámer, ktorý bude krajinotvorný, vodozádržný, hospodárny a v neposlednom rade aj pekný. Návrh, ktorý bol na mimoriadnom zasadnutí predložený, je výsledkom mnohých diskusií, či už s poslancami na poslednom riadnom zasadnutí, alebo priamo tu na mestskom úrade,“ skonštatoval primátor mesta Jozef Božik.

S projektom súhlasil aj poslanec za mestskú časť Centrum Tomáš Merašický: „Je teraz len otázkou, v akom časovom horizonte sa nám podarí plochu po výškovej vynoviť a skultúrniť. Za obyvateľov priľahlých obytných domov som v rámci diskusie požiadal, aby bol pri finálnej realizácii celého projektu zohľadnený aj komfort ich bývania, hlavne pri projektovaní a inštalácii nasvetlenia parčíku.“

Strop stanovili na 70-tisíc eur

Na zasadnutí bol taktiež zadefinovaný maximálny strop finančných prostriedkov, ktoré sa v rámci budúceho projektu využijú. Ten by nemal prekročiť sumu 70-tisíc eur, peniaze pritom budú čerpané z rezervného fondu, teda z prostriedkov, ktoré samospráva ušetrila v minulom období. Projektový zámer bude realizovaný po etapách do roku 2022, teda do konca volebného obdobia. Prvé finančné prostriedky vo výške 4 600 eur bez DPH pôjdu na svahovitú úpravu terénu, za čo zodpovedá rovnaká firma, ktorá od marca vykonávala demoláciu samotnej budovy. „Odstránenie výškovej budovy bola kontroverzná téma, nie všetci súhlasili, ja ich, samozrejme, chápem. Na druhej strane, pokiaľ sme sa už do toho pustili, chcel som, aby priestor mal aj nejakú funkciu, aby sa tam dalo oddychovať, aby tiež dobre vyzeral a aby sme naň mohli byť pyšní a hrdí. Uvedomujem si, že sa nachádzame v ťažkom období, čo sa týka financií, preto som rád, že sme našli cestu, ako miesto pretvoriť a zároveň neminuli veľký obnos peňazí,“ povedal poslanec Juraj Krasula.

vyskova partizanske vyskova partizanske

grafický návrh: Marián Minarovič