Počas fašiangov sa páralo perie: V Partizánskom tradíciu zachovávajú dodnes

141
páračky v Partizánskom

Popolcová streda 14. februára priniesla poslednú aktivitu, ktorou sa fašiangové obdobie v Partizánskom oficiálne ukončilo. V Klube spoločenských organizácií na Februárovej ulici sa totiž konali tradičné páračky.

V minulosti sa dlhé zimné večery trávili inak ako dnes. Počas fašiangov sa u jednej gazdinej stretávali ženy a dievčatá, aby spoločne párali husacie perie, z ktorého neskôr vznikli periny či vankúše. Napárané perie tiež poslúžilo do výbavy pre dievčatá súce na vydaj. Počas tradičných páračiek na dedinách sa rozprávalo, ale aj spievalo. Nechýbali žarty či prekáračky a, samozrejme, bohaté pohostenie.

Folklóru zostali verní

Páračky organizovala Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v spolupráci s folklórnou skupinou Seniori z Baťovian. „Po pandémii sa Folklórny súbor Jánošík senior, žiaľ, veľmi oklieštil. Keďže sme boli občianskym združením (OZ), s ktorým je spojených veľa administratívnych povinností súvisiacich aj s financiami, ktorých bol nedostatok, rozhodli sme sa, že OZ zrušíme. Povedali sme si však, že by bola škoda, keby sme sa prestali stretávať a nepokračovali v tradíciách. Tak sme si vytvorili spevácku skupinu a dali sme jej názov Seniori z Baťovian,“ ozrejmil Rudolf Ivanovič.

fašiangy na námestí, FS Jánošík senior, pochovávanie basy
Fašiangy na námestí v roku 2019 v podaní Folklórneho súboru Jánošík senior

Stretávajú sa každý štvrtok v priestoroch Domu kultúry v Partizánskom. Vo svojich radoch radi privítajú aj ďalších členov. Tanec im chýba, ale teraz sa venujú viac spevu a drobným scénkam, ktoré predviedli aj počas páračiek.

Odzneli známe slovenské ľudové piesne, nechýbala obľúbená Fašiangy, Turíce. „Keď sa dopáralo u jednej gazdinej, spravil sa oldomáš a prišli chlapi. Jemné perie sa dávalo do vrchných vankúšov, kostrnky zase do spodných, aby netlačili. Chlapi robievali aj žarty, napríklad doniesli vrabca a hodili ho medzi popárané perie. Vrabec to rozfŕkal po celej kuchyni a bývalo veselo. Takto postupne gazdinky prechádzali z jedného domu do druhého,“ priblížil Rudolf Ivanovič.

V najbližšom období sa seniori stretnú pri vynášaní Moreny. Udržia aj ďalšiu tradíciu, a to stavanie mája.

Foto: mm, archív FS Jánošík senior

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.