Počet krajských poslancov sa zníži, o jedného menej bude mať aj okres Partizánske

368
poslanci tsk partizanske

Pokles obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa odrazí aj na počte členov krajského zastupiteľstva. Z pôvodných 47 si 29. októbra, kedy sa budú konať spojené komunálne a župné voľby, budeme vyberať iba 44 poslancov. Rozhodol o tom krajský parlament v rámci svojho zasadnutia v stredu 6. júla.

O jedného poslanca prídu v novom volebnom období obyvatelia troch okresov, a to Prievidza, Partizánske a Ilava. Prievidzský okres je počtom obyvateľov stále najväčším v kraji, preto má aj najviac poslancov v zastupiteľstve, pričom z pôvodných 11 ich zostane 10. V okrese Ilava si budú v závere októbra vyberať štyroch zástupcov do krajského parlamentu, v Partizánskom okrese iba troch. „Najväčší pokles obyvateľov je vidieť na hornej Nitre, tento trend sa musel vyriešiť, a to znížením počtu poslancov v Prievidzskom a Partizánskom okrese,“ povedal počas rokovania predseda TSK Jaroslav Baška.

Chceli ponechať pôvodný počet

S úpravou nesúhlasila súčasná poslankyňa župy a zároveň starostka obce Klátova Nová Ves Iveta Randziaková, ktorá vo svojom pozmeňujúcom návrhu požadovala zaradenie obcí Radobica, Horná Ves a Oslany do nášho volebného obvodu, čo by umožnilo ponechanie pôvodného počtu poslancov Partizánskeho okresu.

Argumentovala faktom, že novou úpravou príde región hornej Nitry až o dvoch poslancov a prípadným presunom spomínaných troch obcí Prievidzského okresu sa počet poslancov okresu Prievidza nezmení, naopak, pre okres Partizánske by to znamenalo zákonnú možnosť mať o jedného poslanca viac. Zastupiteľstvo na svojom júlovom zasadnutí nakoniec podporilo pôvodný návrh, v ktorom sa ráta s ponechaním 9 volebných obvodov.

Susedný okres bez zmien

V okrese Bánovce nad Bebravou k úprave nedôjde, záujmy obyvateľov budú hájiť traja poslanci. Nutný však bol presun obce Horňany z okresu Trenčín do volebného obvodu Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcej sa na hranici oboch okresov. „Náš okres tvorí okrem Bánoviec 42 obcí, a to na takmer 500 km2, neviem si predstaviť, že by agendu na takomto rozsiahlom území obsiahli len dvaja poslanci. Okrem toho nám chýba do stanoveného minimálneho počtu 12-tisíc obyvateľov na mandát poslanca iba 114 občanov,“ zdôvodnila primátorka Bánoviec a poslankyňa TSK Rudolfa Novotná.

Ako poukázal primátor Partizánskeho a podpredseda kraja Jozef Božik, ak by sa táto úprava neudiala a Bánovce by mali len dvoch poslancov, župa by musela nájsť riešenie, kam s niektorými obcami. „Zákonom je stanovený minimálny počet 12-tisíc a maximálny 15-tisíc obyvateľov na jeden poslanecký mandát. Bánovský okres má 35 700 obyvateľov, ak by preň pôsobili len dvaja poslanci, zvyšný počet by sme museli presunúť do iných okresov, inak sa to zo zákona nedá,“ vysvetlil primátor.

Foto: TSK