Počet obyvateľov v Partizánskom klesol, podobne sú na tom Bánovce i Prievidza

514
Námestie SNP Partizánske

Počet obyvateľov v Partizánskom sa po roku opäť znížil. Potvrdzujú to štatistiky radnice. Ide o trend, ktorý badať aj v iných mestách. Menej obyvateľov majú napríklad aj v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou či Prievidzi.

K 1. januáru 2024 matrika v Partizánskom evidovala 20 688 obyvateľov. Pre porovnanie – k 1. januáru 2023 malo Partizánske 20 968 obyvateľov, čo je o 280 viac ako v úvode tohto roka. V roku 2019 ich bolo až 21 769.

Aj ľudia s prechodným pobytom

Prevažujú ženy v počte 9 550. Mužov je podľa najnovších štatistík 8 596. Počet chlapcov a dievčat sa výrazne nelíši, mierne však prevažujú chlapci, ktorých v uplynulom roku bolo v meste 1 287, dievčat 1 255. Vlani sa do Partizánskeho prisťahovalo 204 ľudí a odsťahovaných bolo 381. „K celkovému počtu obyvateľov je ešte potrebné prirátať 511 ľudí, ktorí tu nemajú trvalý, ale prechodný pobyt. V podstate ale žijú na území mesta,“ ozrejmil vedúci oddelenia služieb občanom Mestského úradu v Partizánskom Martin Hlbočan.

V minulom roku sa narodilo 148 detí a zomrelo 244 ľudí. „Z čoho vyplýva aj základný trend, že každý rok počet obyvateľov v Partizánskom o čosi klesne,“ poznamenal Martin Hlbočan. Najviac občanov žilo v mestskej časti Centrum – Baťovany, a to 4 408. Najmenej zase v Návojovciach.

Najviac ľudí v produktívnom veku

Sú známe aj štatistiky vekovej štruktúry obyvateľstva. Najpočetnejšiu skupinu v Partizánskom tvoria ľudia od 18 do 60 rokov, ktorých bolo vlani 11 304. Ako druhí v poradí skončili v rebríčku občania nad 60 rokov. „Ide o ľudí v preddôchodkovom alebo dôchodkovom veku. Tých sme v minulom roku evidovali v počte 6 309,“ podotkol vedúci oddelenia služieb občanom. Detí a mladých do 18 rokov bolo v úvode tohto roka 3 075. V rámci nich matrika evidovala 1 567 detí vo veku 6 – 15 rokov. Tínedžerov od 15 do 18 rokov bolo vlani 533.

Foto: ilustračné, mm

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.