Počet parkovacích miest sa v centre Partizánskeho zvýši

284
škultetyho ulica parkovanie partizanske

Rekonštrukcia južnej vetvy Námestia SNP je hotová. Po jej obnove však došlo v danej lokalite k zrušeniu niektorých parkovacích miest, ktoré je potrebné nahradiť. Tento stav rieši aktualizácia Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta, ktorú schválili poslanci na svojom zasadnutí v utorok 24. októbra.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženej na rokovanie mestského zastupiteľstva, v rámci rekonštrukcie južnej vetvy námestia, z dôvodu umiestnenia cyklochodníka, sa pôvodne 35 šikmých parkovacích miest pri kostole zmenilo na 15 pozdĺžnych.

Nahradia ich

Pre zachovanie počtu parkovacích miest v uvedenej lokalite budú miesta nahradené na Nábrežnej ulici, a to vybudovaním odstavnej plochy pre 17 vozidiel. Tiež na Riečnej ulici, kde po rekonštrukcii nevyužitej spevnenej plochy vznikne 30 nových parkovacích miest. Na Námestí SNP sa tak počet odstavných miest zníži z pôvodných 232 na 212. „Celkovo však dochádza k navýšeniu počtu parkovacích miest v rámci mestskej parkovacej zóny. Aktuálne číslo je dobrou správou pre všetkých, ktorí sú rezidenti, bývajú v tejto zóne a potrebujú parkovať, ale aj pre návštevníkov, ktorí nebudú mať problém zaplatiť skutočne na slovenské pomery symbolické parkovné vo výške 0,30 eura za prvú hodinu. Za každú ďalšiu 0,60 eura,“ uviedol primátor Jozef Božik.

Pribudnú nové lokality

Aktualizáciou VZN budú do mestskej parkovacej zóny zaradené novovybudované parkovacie miesta na Nábrežnej, odstavné plochy na Riečnej a Škultétyho ulici a tiež časť Makarenkovej ulice. Na Nábrežnej ulici sa tak počet parkovacích miest zvýšil z pôvodných 14 na 31. Medzi bytovým domom č. 173 a budovou so súkromnými prevádzkami na Škultétyho ulici vznikne na zrekonštruovanej spevnenej ploche 14 parkovacích miest. Na Makarenkovej ulici sa celkový počet mení z pôvodných 58 na 90 odstavných miest.

Tiež dochádza k zmene pôvodného úseku, ktorý bol vymedzený od Námestia SNP po hranicu s Družstevnou ulicou. Nový úsek je od Námestia SNP po hranicu s miestnou komunikáciou spájajúcou ulice Nádražnú a Februárovú. Rozšíriť mestskú parkovaciu zónu v uvedenej lokalite požadoval Výbor mestskej časti Centrum – Baťovany. Zaradením tejto časti ulice do mestskej parkovacej zóny pribudne 23 miest pozdĺžneho státia a 9 kolmých parkovacích miest pred budovou Lesov SR. Celkový počet miest sa zvýši z pôvodných 1 167 na 1 243.

Foto: mm

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.