Podnikom v okresoch Partizánske a Prievidza rozdelia takmer 18 miliónov eur

736

Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, na podporu malých a stredných podnikov v regióne hornej Nitry odkleplo 17,6 milióna eur.

Výzva bola vyhlásená v rámci programu Integrovaná infraštruktúra v nadväznosti na iniciatívu Európskej komisie zameranú na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra. Poslaných bolo celkom 169 žiadostí, v rámci ktorých firmy žiadali o nenávratné finančné príspevky (NFP) vo výške viac ako 30 miliónov eur.

Rozdajú 17,6 milióna eur

„Výzva splnila očakávania ministerstva. Príprave predchádzali viaceré stretnutia s podnikateľskou obcou v hornej Nitre za účelom jej čo najlepšieho zacielenia. Už v čase vyhlásenia boli do výzvy zapracované viaceré zjednodušenia na základe skúseností z predchádzajúcich výziev a diskusie s partnermi v regióne,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva. Po prehodnotení žiadostí rezort schválil NFP vo výške 17 681 516 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektov dosiahli hodnotu takmer 21,5 milióna eur.

Inovácie i konkurencieschopnosť

Najviac finančných prostriedkov poputuje do Prievidze, úspešní so žiadosťami boli aj podnikatelia z Partizánskeho či obcí oboch okresov. Finančná pomoc má byť zameraná na modernizáciu a inováciu podnikania, ako aj na posilnenie konkurencieschopnosti.

V rámci mesta súkromné spoločnosti využijú finančný príspevok napríklad na inovatívnu pražiareň kávy alebo na zavedenie softvérovej platformy s umelou inteligenciou na rozpoznávanie hlasom.

Pomôže aj Fond spravodlivej transformácie

Rezort avizuje aj ďalšie uvoľňovanie dotácií. „V novom programovom období 2021 – 2027 budú môcť podnikatelia z Handlovej žiadať o ďalšie prostriedky na rozvoj v rámci pripravovaného Programu Slovensko. Región hornej Nitry bude mať v tomto programe okrem iného špecifickú možnosť využitia prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie. Ďalšia podpora podnikateľov už bude prebiehať formou kombinácie grantu a návratnej pomoci tak, aby získanie dostupných zdrojov pre podporu podnikania bolo jednoduché a rýchle,“ dodáva ministerstvo.

Zdroj: MH SR, foto: ilustračné freepik.com