Poľnohospodárov v okrese Partizánske tento rok trápili suchá a škodce

555
zatva v okrese Partizanske

Leto je čas kedy poľnohospodári zbierajú plody svojej celoročnej usilovnej práce. O výsledky žatvy farmárov v okolí Partizánskeho sme sa opäť zaujímali aj my. Ako sa tento rok darilo pri zbieraní úrody nám prezradili predseda PD Chynorany Ivan Šmatlák, predseda predstavenstva Agro – coop Klátova Nová Ves Anton Pecár a tiež riaditeľ PDP Veľké Uherce Jozef Štefkovič.

V Chynoranoch začínajú so zberom tradične 26. júna, oproti vlaňajšku však tento rok začali mlátením ozimnej repky namiesto ozimného jačmeňa. Sťažujú sa najmä na sucho, ktoré ich zužuje už tretiu sezónu za sebou a tiež na premnožených škodcov. „Deficit zrážok z predchádzajúcich rokov nezmiernil ani mesiac máj, kedy napršalo 146 mm. Bol veľmi chladný a spolu s vlhkým počasím sa podpísal pod rozvoj hubových ochorení, ktoré v konečnom dôsledku znížili úrodu a kvalitu zbieraných plodín v tohtoročnej žatve,“ vyjadril sa predseda PD Chynorany Ivan Šmatlák. Úrodu zbierali z plochy 1687,13 hektára, z čoho 441,86 ha patrilo ozimnej repke, 828,58 ha ozimnej pšenici, 54,61 ha ozimnému hrachu, 82,32 ha ozimnému jačmeňu, 265,89 ha jarnému jačmeňu a 13, 87 ha tvoril ovos.

Žatvu ukončili 18. júla, trvala 23 kalendárnych dní, z toho pracovných dní bolo pätnásť. Po mesiaci máji, v ktorom pršalo a bola zima, prišlo v júni tropické počasie. Tieto extrémy sa negatívne podpísali pod dozrievanie obilnín a olejnín v tohtoročnej žatve.Všetko zahorelo, to v našej terminológií znamená, že to horúčavy upiekli a neprimerane rýchlo všetko dozrelo na úkor množstva a kvality. V porovnaní s minulým rokom je toto počasie ešte extrémnejšie ako po iné roky. Ideme z extrému do extrému. Z mokra do sucha a zo zimy do horúčav. Do tohto všetkého sa pridružil aj silný výskyt hrabošov, hryzcov a potkanov. Ich neprimerané premnoženie spôsobilo, že počas dažďov sa začali sťahovať na polia a v obilí si začali nastielať hniezda zo slamy. Škody, ktoré nám počas tohto roku spôsobili na výnosoch, sú vo výške 25 až 50%. To sú škody, ktoré idú do státisícov eur. Škodcovia nemajú predátorov, chýbajú bociany, volavky, dravce a líšky, pre ktorých sú títo škodcovia našich polí prirodzenou potravou. Trovenie týchto škodcov podlieha výnimke a my nedokážeme v krátkom časovom úseku, kedy výnimka platí, ošetriť 3000 hektárov pozemne ručnou aplikáciou. Tisíce eur stojí aj samotná otrava. Sú to pre nás veľké škody, ktoré nám nikto nezaplatí,“ skonštatoval Šmatlák.

Všetky tieto extrémy sa negatívne prejavili na tohtoročnom výnose obilnín a olejnín. V Chynoranoch predpokladajú 30% výpadok produkcie práve v dôsledku sucha a premnožených hrabošov.

V spoločnosti Agro – coop Klátova Nová Ves zahájili tohtoročné žatevné práce 4. júla taktiež zberom ozimnej repky. Celkovo zberali z pôdy o rozlohe 2315 hektárov, z toho 1336 ha tvorila pšenica, 225 ha jarný jačmeň, 688 ha repka a 66 ha ozimný jačmeň. Žatvu skončili 20. júla „Jej priebeh bol tento rok  plynulý. Po problémoch s vysokými teplotami v júni v čase dozrievania ju môžeme hodnotiť ako priemernú z hľadiska úrody. Počas tohtoročnej žatvy sme zaznamenali zvýšený výskyt hraboša poľného na niektorých plochách, kde spôsoboval škody na porastoch ozimnej pšenice a jarného jačmeňa, a tiež narastajúce škody spôsobené premnoženou vysokou zverou, najmä na porastoch ozimnej repky. V tomto roku sme utrpeli škody na repke vo výške 75-tisíc eur,“ zhodnotil predseda predstavenstva Anton Pecár. Ich tohtoročná úroda pšenice dosiahla 5,35 t/ha, jarného jačmeňa 5 t/ha a repky sa zozbieralo 2,82 t/ha.

V Poľnohospodárskom družstve podielnikov Veľké Uherce začali zbierať úrodu 28. júla. Ako prvý prišiel na radu ozimný jačmeň. Úrodu zberali z plochy o rozlohe 1367,08 hektára a okrem spomínaného ozimného jačmeňa ju tvorili ešte repka olejná, sladovnícky jačmeň a ozimná pšenica. „Skončili sme 25. júla. Pri žatve sa nevyskytli žiadne väčšie komplikácie. Tohtoročná žatva bola špecifická v tom, že mesiac jún nám priniesol veľké horúčavy a ich následkom obilie ´zahorelo´, čo sa odrazilo na úrodách husto siatych obilnín,“ zhrnul riaditeľ PDP Veľké Uherce Jozef Štefkovič. Poľnohospodárske družstvo zaznamenalo výnosy 52,7 t/ha v prípade ozimného jačmeňa, 36,8 t/ha repky olejnej, 49,05 t/ha sladovníckeho jačmeňa a 52,4 t/ha pšenice.

foto: pixabay.com