Pomoc obetiam násilia: Deťom a mladým na Slovensku sa prihovára známy raper z Partizánskeho

1884
VIAC AKO NI(C)K - Kristian Kane 1-18 screenshot

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, máva veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie či sexuálne násilie.

Práve pandémia a s ňou spojené dištančné vzdelávanie prinieslo žiakom a študentom mnohé problémy, ktoré nevedia sami riešiť. V tomto sa im snaží pomôcť Národná linka na pomoc deťom v ohrození s názvom Viac ako ni(c)k, kde vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc a podporu. Jej výhodou je tiež, že je dostupná 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Deti, ktoré potrebujú pomoc, môžu o ňu požiadať cez chat na webovej stránke viacakonick.sk alebo mobilnú aplikáciu, ale aj prostredníctvom mailu: pomoc@viacakonick.gov.sk.

Oslovili známeho hudobníka

Tento projekt je však unikátny aj tým, akou formou oslovuje deti a tínedžerov. „Koncom minulého roka sa koordinátori ochrany detí pred násilím Trenčianskeho kraja pôsobiaci na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny zamýšľali nad tým, ako byť súčasťou prebiehajúcej kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch  s cieľom, aby sa čo najviac detí dozvedelo, že existuje aj takýto nástroj pomoci. Najskôr sme chceli vymyslieť text, ktorý nahráme a školy požiadame, aby nahrávku pustili v rozhlase v triedach. Neskôr padla myšlienka, že by to mohol nahovoriť niekto známy, koho deti poznajú, obdivujú a tým pádom to bude adresnejšie. Oslovila som rapera Kristiána Kaneho – Kilda z Partizánskeho, ktorý doplnil náš text o svoje vlastné myšlienky v podobe hudobných textov a nahral video,“ opísala Adriana Andrášová, koordinátorka ochrany detí pred násilím z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá pôsobí v okrese Partizánske. Video poputovalo na všetky stredné a základné školy v kraji.

Kristian Kane – Kildo patrí k známym tváram v Partizánskom a okolí, foto: YT

Úprimne slová od rapera

Mladého rapera, ktorý sa venuje tomuto žánru už 10 rokov, myšlienka oslovenia detí takýmto spôsobom okamžite zaujala. „Vo videu som sa snažil podať aj môj vlastný spôsob, ako bojujem s démonmi, ale aj ako prijímam bolesť, ktorá taktiež formuje osobnosť človeka a mení vnímanie nášho sveta. Vyliať pocity v umení, nechať bolesť zmiznúť v pote a drine športovej alebo fyzickej aktivity. Zároveň som chcel deti upozorniť na možnosť, ako svoje problémy riešiť, ak nemajú vo svojom okolí človeka, na ktorého by sa mohli obrátiť, že môžu využiť pomoc týchto odborníkov,“ povedal nám Kristián Kane. Keďže momentálne chystá svoj debutový album, v ktorom sa venuje podobným témam, časti pripravených textov piesní využil aj pre toto propagačné video.

Fakt, že je v regióne ako hudobník dlhú dobu známy, je podľa neho cesta, ako s týmto projektom deti a tínedžerov úspešne osloviť. „Oni potrebujú vidieť nejakú známu tvár, s ktorou sa vedia stotožniť, ktorú poznajú a o ktorej vedia, že je k nim úprimná,“ vysvetlil Partizánčan.

Videoklip vznikal v meste a blízkom okolí, pri natáčaní využili lokality na sídlisku Šípok, železničnú stanicu, ako aj  priestory Základnej školy na Malinovského ulici. „Chcel som naše mesto odprezentovať ako plné ľudí, ktorí tu majú túžbu žiť alebo tvoriť a odovzdávať niečo ďalej,“ pokračoval Kristián.

Nezatvárajme oči pred násilím

Klip je podľa Adriany Andrášovej aj dobrý nástroj, ktorý odštartuje diskusie v rámci preventívnych aktivít v školách. Stúpa totiž u detí rapídnym tempom spomínaná šikana, rôzne psychické problémy, osamelosť, sexuálne vydieranie a iné sociálno-patologické javy.

Málo sa hovorí okrem iného o sexuálnom násilí. Štatisticky v každej triede na učiteľa pozerá aspoň jeden žiak, ktorý má skúsenosti so sexuálnym násilím. Podľa výskumu Rady Európy má skúsenosť s nejakou formou sexuálneho násilia jedno dieťa z piatich. Až v 70 – 85 % prípadov je páchateľom dieťaťu známa alebo blízka osoba. Deti dokáže ochrániť len rýchly a účinný zásah,“ pokračovala Adriana Andrášová.

Alarmujúca je aj miera šikany, podľa výskumu národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Detstvo bez násilia, skúsenosť s ňou priznáva 26 % detí a mladých. Najzasiahnutejšou je veková skupina 9 – 11 rokov, a jej najfrekventovanejšou formou je šikanovanie tvárou v tvár. Oproti roku 2018 došlo v prípade skúseností s týmto typom násilia k nárastu zo 6 % na 26 %.

Školy projekt vítajú

Video s Kristiánom pozitívne hodnotia vyučujúci na oboch stredných školách v meste. „Klip som sama videla, je to podané takým štýlom, že deti tomu rozumejú a vedia sa cez to ľahko identifikovať. Zvlášť, keď sa im prihovára interpret, ktorého poznajú, určite to bude mať prínos,“ povedala výchovná poradkyňa Gymnázia v Partizánskom Zuzana Galiovská. Na Strednej odbornej škole J. A. Baťu pôsobí okrem sociálneho pedagóga i školská psychologička, obidvaja pravidelne navštevujú jednotlivé triedy. Poskytujú aj individuálne konzultácie, ktorých počet sa podľa riaditeľky Kataríny Hartmannovej niekoľkonásobne zvýšil od nástupu pandémie. Podľa odborníkov z oboch škôl, okrem násilia deti riešia rôzne psychické problémy, vzťahy v rodine, depresie či úzkosti.

Foto: Kristian Kane, viacakonick.sk