Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja: Čo je potrebné v okrese Partizánske vyriešiť?

255
Ilustračné foto/TSK

Vo volebnom období 2022 – 2026 budú záujmy obyvateľov okresu Partizánske v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) hájiť traja poslanci – Jozef Božik, Iveta Randziaková a Erich Dvonč.

Tak ako mesto, aj kraj bude zápasiť so zlou ekonomickou situáciou, aj napriek tomu majú poslanci jasné ciele, ktoré by chceli dosiahnuť, a problémy, ktoré chcú pre obyvateľov riešiť.

Jozef BOŽIK

primátor mesta Partizánske, podpredseda TSK

Za prioritné považujem konečne zrealizovať výstavbu Centra odbornej prípravy na SOŠ J. A. Baťu. Ďalšou výzvou bude zachovanie dopravnej obslužnosti v rámci prímestskej autobusovej dopravy, pretože nedostatok financií bude tlačiť na znižovanie frekvencie spojov. Okrem autobusovej dopravy je potrebné riešiť aj vlakovú hromadnú dopravu, keďže nový grafikon na hornej Nitre porušil viacero kľúčových spojov pre ľudí cestujúcich z obcí za prácou či do školy. Z tohto dôvodu sme spustili petíciu, ktorou chceme docieliť, aby železničná spoločnosť zmeny prehodnotila. V pláne mám aj pokračovať v rekonštrukciách a opravách ciest, z Fondu na spravodlivú transformáciu alebo Plánu obnovy a odolnosti SR chceme získať financie na fotovoltiku pre budovy. Zdroje z Plánu obnovy plánujeme využiť aj na prípravu projektu modernizácie hvezdárne v Malých Bieliciach, ktorá je jediná v rámci kraja.

 

Iveta RANDZIAKOVÁ

starostka obce Klátova Nová Ves, predsedníčka RZ ZMOS – Stredné Ponitrie

V zastupiteľstve TSK budem pracovať šieste volebné obdobie. Problematika samospráv mi je veľmi blízka, veď už dlhé roky dennodenne riešim rozvojové zámery i každodenné požiadavky obyvateľov Stredného Ponitria. Medzi moje priority v budúcnosti bude naďalej patriť regionálny rozvoj nášho kraja, presadzovanie čo najvyššieho čerpania európskych fondov v okrese Partizánske, ďalšie budovanie cyklotrás, podpora budovania kanalizácie cez Program Slovensko. Taktiež aj rozvoj sociálnych služieb v okrese Partizánske, podpora aktívneho asistovaného života seniorov prostredníctvom elektronického systému IDA, získanie finančných prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu hornej Nitry, zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov, využitie grantového systému Európskej investičnej banky „ELENA“. Za prioritu považujem modernizáciu a rekonštrukciu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj duálne vzdelávanie na SOŠ J. A. Baťu, kde pribudne úplne nové centrum odborného vzdelávania za takmer jeden milión eur. Okrem toho ide o ďalšie súvislé opravy ciest, rozsiahlu hĺbkovú rekonštrukciu cesty Veľké Uherce – Skýcov a kvalitnú dopravnú infraštruktúru v okrese, budovanie bezpečných priechodov pre chodcov a zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti o seniorov. Medzi moje priority patrí aj podpora kultúrnych aktivít so zameraním na všetky vekové generácie obyvateľov a tiež využitie kultúrno-historického potenciálu regiónu.

 

Erich DVONČ

poslanec MsZ v Partizánskom

V novom volebnom období som bol zvolený za predsedu Komisie legislatívno-právnej pri Zastupiteľstve TSK a tak som sa stal členom Rady predsedníctva TSK. Na tejto platforme sa pravidelne stretávame aj s primátorom Jozefom Božikom, ktorý je podpredsedom kraja. Verím, že nám to pomôže pri presadzovaní dôležitých tém v tomto úzkom kruhu vedenia kraja.

Čaká na nás množstvo úloh, keďže som okrem iného aj členom Komisie dopravy, už som absolvoval v rámci nej prvé rokovania. Našim cieľom je posunúť vpred kvalitu, ako aj zjazdnosť krajských ciest. V našom okrese sa už určité moderznizácie podarili, ako napríklad cesta Partizánske – Hradište. Teraz je veľmi dôležité začať s rekonštrukciou vozovky medzi obcami Veľké Uherce a Skýcov, mala by byť budovaná s pomocou eurofondov v budúcom roku. Momentálne čakáme na kladné stanovisko z kontroly pripravovaného projektu. Som presvedčený, že sa nám realizácia podarí.

foto: archív respondentov, TSK