Pozor na svojvoľné orezy mestskej zelene!

483

Jar je obdobím, kedy sa príroda začína prebúdzať. Teplé dni doslova lákajú von – či už na prechádzku, alebo prácu v záhradke. V súvislosti s jarným upratovaním sa však v meste Partizánske vyskytol problém, že niektorí občania takpovediac predbehli udalosti a verejnú zeleň začali píliť sami. 

„Obdobie vegetačného pokoja je od 30. októbra do 31. marca. V tomto období neodporúčame a zákon ani neumožňuje občanom vypiľovať a orezávať krovité porasty, či už sú to kríky alebo stromy,“ vysvetlil Marián Omelka z MsÚ v Partizánskom, oddelenia životného prostredia. Ešte totiž nenastal čas, kedy sa môže so stromami a krovinami robiť poriadok a občania už vo veľkom začali píliť, miestami aj hlava-nehlava. Čo sa týka verejnej zelene, „stromy sa môžu vyrúbavať len v období vegetačného pokoja, a to na základe žiadosti a následného povolenia, ktoré vydáva príslušné oddelenie mestského úradu,“ dodal Omelka. 

Verejnú zeleň má pod palcom mesto, ktoré sa stará o jej údržbu. Aj keď ide o dobre mienené skutky zo strany občanov, faktom zostáva, že väčšina ich svojvoľných orezov je neodborným zásahom a v skutočnosti verejnú zeleň poškodujú! Občania sa doslova dopúšťajú priestupku, a potom nasledujú nepríjemné veci a tieto priestupky musíme riešiť. Chceli by sme vyzvať občanov mesta Partizánske, aby neopiľovali verejnú zeleň, lebo tým často urobia brutálne zásahy do kostrových konárov drevín,“ povedal Marián Omelka. V prípade, že občania chcú dať niektoré stromy odstrániť, alebo ich orezať, je nevyhnutné najskôr kontaktovať oddelenie životného prostredia na mestskom úrade. Predídu tak nedorozumeniam, ktoré by z takéhoto svojvoľného zásahu mohli vzniknúť.