Pri Malých Kršteňanoch chcú postaviť malú vodnú elektráreň za 830-tisíc eur

708
mala vodna elektraren male krstenany

Súkromný investor chce vybudovať pri Malých Kršteňanoch malú vodnú elektráreň (MVE), ktorá nahradí pôvodnú z roku 2004. Orientačné náklady investície navrhovateľ odhadol na 830-tisíc eur bez DPH.

Účelom navrhovanej malej vodnej elektrárne je spoľahlivá výroba elektrickej energie a jej dodávka do distribučnej sústavy. Technicky ide o využitie výškového rozdielu hladiny nad haťou a pod haťou. Celý tento proces sa uskutočňuje v podmienkach minimálnej stratovosti bez zníženia kvality využívaného média a všeobecnej bezpečnosti prevádzky verejnej elektrickej siete, s ktorou MVE pracuje v paralelnom režime,“ uvádza sa v zámere, ktorý predložila firma so sídlom v rožňavskom okrese na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Staré objekty odstránia

Objekt vznikne na rieke Nitra na hranici obcí Veľké Uherce a Malé Kršteňany, malá časť (vodná plocha) zasahuje do katastrálneho územia Malé Uherce. Areál je situovaný približne 150 metrov vzdušnou čiarou od zastavaného územia Malých Kršteňany, 2,6 km od Veľkých Uheriec a je v súčasnosti vymedzený pri rieke oplotením.

Ako vysvetlila súkromná spoločnosť v podkladoch, existujúca vodná elektráreň je v prevádzke od roku 2004, momentálne sa na pozemkoch nachádzajú nadzemné objekty a rozostavaný objekt, ktoré budú odstránené, nakoľko konštrukčné základy neumožňujú ďalšie využitie. „V súčasnosti na stupni vodnej elektrárne nie je zabezpečená priechodnosť pre vodné živočíchy. Elektráreň na rieke Nitra tak vytvára migračnú bariéru. Tento problém rieši navrhovaný rybovod, ktorého účelom je vytvoriť priaznivé podmienky pre migráciu ichtyofauny,“ zdôvodňuje spoločnosť vo zverejnenom zámere. Umiestnenie a návrh rybovodu bol podľa navrhovateľa spracovaný v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom.

Pomoc pri riziku povodní

Okrem toho sa v projekte využije existujúce prehradenie rieky na výstavbu nového haťového objektu. Ako sa uvádza ďalej, vybudovaním nového objektu v mieste existujúcej elektrárne sa zabezpečí ochrana pred zatopením okolitých pozemkov v dôsledku priesakov zo stúpania hladiny podzemnej vody vplyvom vzdutej hladiny, a to vybudovaním drenážneho potrubia. Navrhovanými stavebnými úpravami sa vylepšia odtokové pomery na toku, zamedzí sa zaplavovaniu súkromných a verejných pozemkov objektov a záhrad.

Súkromná spoločnosť chce začať s výstavbou v apríli 2022, dokončenie prác predpokladá na prvú polovicu nasledujúceho roka.

Foto: ilustračné, commons.wikimedia.com