Pripomenuli sme si dôležitý historický míľnik: Od oslobodenia Baťovian uplynulo 79 rokov

103
Oslavy oslobodenia mesta, 79. výročie, Pomník padlých hrdinov

Partizánske si pripomenulo 79. výročie oslobodenia mesta. Samospráva pri tejto príležitosti zorganizovala spomienkové podujatie.

Oslavy odštartovali v stredu 3. apríla tradičným Behom oslobodenia. V tomto roku sa konal už jeho 28. ročník. Deti pretekali vo ôsmich kategóriách. Na Behu oslobodenia sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov základných škôl a osemročného gymnázia.

„Bežali sa tri okruhy. Ten najmenší bol len okolo námestia, účastníci väčšieho okruhu bežali popred bývalú výškovú budovu, teda okolo parku a tí najstarší absolvovali túto trasu dvakrát,“ spresnil hlavný rozhodca pretekov Rudolf Ivanovič. V najmladšej kategórii bolo 16 detí. Starších chlapcov sa zapojilo až 46.

Beh oslobodenia, 28. ročník, základné školy„Víťazmi sú všetci. Sú to prvé preteky na začiatku školskej atletickej sezóny. Deti ešte nemajú veľa ,odbehaného‘. To, že ich prišlo na námestie až toľko, je len potešujúce,“ podotkol Rudolf Ivanovič. Najúspešnejšou školou sa stala Základná škola s materskou školou na Veľkej okružnej.

Zapája sa aj mladá generácia

Pozvánku na oslavy oslobodenia mesta prijali viacerí vzácni hostia. Jedným z nich bol aj starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. „Partnerstvo sme spečatili v roku 2014 podpisom zmluvy. Tento rok tak oslavujeme 10. výročie. Máme za sebou niekoľko spoločných projektov. Pevne verím, že v nasledujúcich rokov uskutočníme aj ďalšie. Veľmi rád si spomínam na úplne prvý projekt, ktorý vznikol ešte pred podpisom zmluvy v roku 2011, kde sme vďaka spoločnému úsiliu zrekonštruovali altánok v našom zámockom parku Kinských podľa návrhu špičkového slovenského architekta Dušana Jurkoviča,“ zaspomínal si Robert Stržínek.

Deťom je podľa neho potrebné minulosť pripomínať, keďže súčasná mladá generácia žije v digitálnom svete a mnohokrát jej unikajú historické udalosti. „Väčšinou sa zameriavajú na prítomnosť alebo len na krátku budúcnosť, preto je úlohou našej generácie im významné míľniky v dejinách pripomínať. Upevňovať v nich vlastenectvo a pocit spolupatričnosti,“ dodal starosta Valašského Meziříčí.

Na spomienkových podujatiach sa stalo tradíciou, že sa prítomným prihovárajú aj samotní žiaci. „Snažíme sa našu históriu prepájať s neformálnym vzdelávaním práve preto, že si uvedomujeme, že pre budúcu generáciu je dôležité, aby dejiny poznala, aby si ich osvojila, rozširovala ďalej. Aby hlavne dokázala byť ďalším pokračovateľom v snahách, kde sme my niekde začali a oni, ako mladá generácia, nás vystriedajú a budú v tom pokračovať,“ povedal počas osláv oslobodenia primátor Jozef Božik.

Sloboda nie je samozrejmosť

Na znak mieru boli do neba vypustené biele holubice a pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta aj taký istý počet bielych balónov. Slávnostný deň umocnil pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlých hrdinov. Za tónov Vojenskej hudby Banská Bystrica si prítomní uctili pamiatku tých, ktorí svoj život obetovali za národ.

Pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlých hrdinov„Povstanie si trochu pamätám, mal som päť rokov, keď bolo mesto oslobodené. Sledujem jeho rast. Prišiel som sem v roku 1953, vtedy to bola malá dedinka – pešia zóna, na ulici pár stromov a málo domov,“ zaspomínal si na obdobie spred 79 rokov Veľkobieličan Vladimír Kavický z Klubu vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica.

Dejinné udalosti si je podľa neho dôležité pripomínať, aby si aj mladí ľudia vážili slobodu. „Ale aj niektorým starším je dobré ju zopakovať, aby si vážili slobodu, pretože nepríde sama, treba si ju vybojovať,“ dodal bývalý vojak.

Foto: Stanislav Bajer

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.