Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom sa nevenujú len záchrane životov a haseniu požiarov. Pravidelne vykonávajú aj preventívno-výchovné akcie, vďaka ktorým sa deti dozvedia viac o ich práci.

Jedna takáto akcia sa v máji konala aj v Základnej škole Radovana Kaufmana. Hasiči deťom predviedli svoju techniku a pripravili si pre ne aj viaceré ukážky. Veľký záujem v žiakoch vzbudili práve hasičské autá, ktoré si mohli prezrieť naozaj zblízka. „Deťom sme ukázali prvé výjazdové vozidlo, ktoré zasahuje pri požiaroch, dopravných nehodách aj iných udalostiach ako prvé, pretože je najlepšie vybavené materiálom na hasenie, prvú pomoc, je tam lezecký i protichemický materiál. Okrem toho sme im predviedli cisternu Iveco, kde je hadicový materiál na prepravu vody, čerpadlo, páčidlá a podobne. Tretie auto, ktoré sme im ukázali, bola terénna štvorkolka,“ vymenoval riaditeľ HaZZ v Partizánskom Rastislav Balogh. Okrem toho sa deti dozvedeli, akým spôsobom majú volať na tiesňovú linku, čo všetko je potrebné operátorovi povedať a aké nebezpečné sú falošné volania. Takéto preventívne akcie už od útleho veku majú podľa hasičov veľký význam. „Deti sa naučia, ako pomôcť sami sebe aj iným, ako sa treba správať v krízových situáciách a v neposlednom rade vidia, čo robia hasiči a ako im môžu pomôcť, pretože im vysvetľujeme, že vieme poslúžiť aj ako predlekárska pomoc a tiež ich opakovane upozorňujeme na nebezpečenstvá, ako sú hry s otvoreným ohňom, zapaľovanie ohníkov v prírode a aj ako sa správať v domácnosti. Máme takú skúsenosť, že čím menšie deti, tým lepšie si to zapamätajú a viac si to berú k srdcu,“ uzatvoril Balogh.

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Novinárčine sa chcela venovať už od základnej školy a vždy ju to ťahalo k písaniu. V Tempe pracuje od januára 2017. Najradšej má témy, v ktorých je nejaký háčik, ale ako si práca v malej redakcii vyžaduje, s výnimkou športu sa snaží byť doma vo všetkom.