Psy do Parku J.A Baťu a Vodného hradu v Partizánskom nesmú

581
zákaz psy partizanske

Parky, námestie, Lesopark a ďalšie lokality so zákazom voľného pohybu psov zadefinovala nová aktualizácia VZN, ktorú prijali poslanci v Partizánskom na júnovom zasadnutí. Aktualizáciou reagovali na podaný protest zo strany prokuratúra.

Pôvodné znenie VZN bolo rozporované protestom prokurátora, keďže to sa javilo tak, že voľný pohyb psa je zakázaný v celom meste. Samospráva, aby vyhovela protestu prokurátora, potrebovala vytvoriť presný zoznam miest.

Požiadali sme o súčinnosť všetky výbory mestských častí, ako upraviť vodenie psov a navrhnúť lokality, kde by bol voľný pohyb psov v rámci ich mestskej časti možný,“ píše sa v materiáloch predložených na rokovanie poslancov.

Jednotlivé návrhy boli prerokované aj v Mestskej rade, nakoniec sa vymedzili viaceré miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný. Do týchto lokalít je možné vodiť psa len s vôdzkou pripevnenou na obojku alebo prsnom postroji.

Zákaz voľného pohybu psov platí pre:

  • Park M. R. Štefánika
  • Hrnčírikova ulica
  • Park Eliáša Pravotického vo Veľkých Bieliciach
  • Parčík Alexandra Dubčeka
  • pešia zóna na Námestí SNP
  • chránený prírodný areál Bielické bahná
  • Námestie Luhy
  • Lesopark Šípok
  • spoločný chodník pre cyklistov a chodcov na pravej strane rieky Nitra na území mesta

Úplný zákaz vodenia psov začal platiť pre dve lokality: Park J. A. Baťu na Námestí SNP a areál Vodného hradu v Šimonovanoch. Domáci miláčikovia okrem toho nesmú na detské ihriská, cintoríny, kúpalisko či na trávnaté plochy v blízkosti Pamätníka SNP, takisto do areálov všetkých škôl.

 Foto: 

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.