Raz vidieť je viac ako….

899
Foto: archív škôl

Základné a stredné školy v Partizánskom môžu od roku 2016 využívať finančné prostriedky z mestského fondu určené na tematické vzdelávanie. To rozvíja špecifické kompetencie, ktoré by mali deti ovládať. Školy pre ne realizujú rôzne výlety, návštevy múzeí a vedeckých laboratórií.

Doterajšie výsledky uskutočnených aktivít prišli s primátorom mesta Jozefom Božikom, ktorý založenie fondu inicioval pred dvoma rokmi, prerokovať riaditelia škôl začiatkom mája.  „Vnímame to ako veľký prínos pre školy a hlavne pre deti, pretože ide o bezplatný projekt, ktorý schválilo vedenie mesta v spolupráci s poslancami. Nezaťažujeme rozpočet žiadnej rodiny, jednoducho deti s pani učiteľkou nastúpia do autobusu a bezplatne sa dostávajú na miesta, kde by sa inak neboli možno dostali so svojimi rodičmi. Povedzme si úprimne, že medzi deťmi sú preferované iné destinácie, nie Múzeum holokaustu v Seredi alebo Rodný dom Ľudovíta Štúra, poprípade Mohyla Milana Rastislava Štefánika a podobne,“ vysvetlila riaditeľka ZŠ Radovana Kaufmana Jana Somogyiová. Za dva roky existencie fondu využilo zdroje z rozpočtu viac ako 1300 žiakov. „Za rok 2018 sme využili celú dotáciu 1500 eur. Boli sme v centre na popularizáciu fyziky u pedagóga Jozefa Beňušku, ktorý nám predviedol veľmi pekné pokusy. Mali sme obsadené dva autobusy, pričom jeden išiel na spomínané pokusy, druhý do Matice Slovenskej a na historický cintorín v Martine a potom sa aktivity vymenili. Využili sme teda aj spoločenskovednú a zároveň aj prírodovednú tému. Deti boli veľmi spokojné,“ opísal riaditeľ Gymnázia v Partizánskom František Štetiar. Spolupráca škôl a mesta sa netýka len inštitúcií, ktoré má mesto v zriaďovateľskej pôsobnosti, keďže okrem základných škôl využilo fond napríklad aj gymnázium, ktoré má v správe kraj. Aj preto všetci zúčastnení na stretnutí u primátora hodnotili túto spoluprácu ako nadštandardnú. „Treba povedať, že v roku 2017 bolo vyčlenených 1200 eur na každú jednu základnú a strednú školu, no už v minulom roku to bolo 1500 eur a nateraz tento balík ostáva. Čiže, ak máme v meste spolu osem základných a stredných škôl, celková suma pre školy činí čiastku 12-tisíc eur. Ak bude ešte väčší záujem a cítim to tak, že aj medzi poslancami to má veľkú podporu, budeme týmto spôsobom ďalej rozvíjať výchovno-vzdelávací systém na území mesta Partizánske,“dodal primátor mesta Jozef Božik.

Autorské články, na ktorých sa podieľajú viacerí redaktori z našej redakcie, resp. externe spolupracujúci redaktori.