Školáci sú doma, no prázdniny nemajú: S učiteľmi denne chatujú, nechýbajú ani úlohy

706

Školské zariadenia v Partizánskom sú rovnako, ako na území celého Slovenska zatvorené. Gymnázium a SOŠ Jána Antonína Baťu prerušili prezenčnú formu vyučovania na základe nariadenia TSK v utorok 10. marca.

O zatvorení základných a materských škôl na území Partizánskeho rozhodol Krízový štáb mesta deň na to. Školský rok však ani zďaleka nekončí a deti doma nebudú môcť zaháľať. „Vyučovací proces pokračuje ďalej na báze elektronickej komunikácie detí s ich učiteľmi. Tí pri tom môžu využívať internetové stránky ako edupage.org, ascagenda.com alebo Virtuálnu knižnicu (zborovna.sk). Učitelia sú so žiakmi v dennom kontakte a na týchto stránkach sú im k dispozícii tisícky voľne dostupných úloh, cvičení či tém, ktoré môžu deti denne na diaľku riešiť,” uviedol zástupca primátora Vladimír Karásek. Je len na riaditeľoch jednotlivých škôl, aby určili formu zadávania učiva a následne na učiteľovi, aby​ konkrétne cvičenia či domáce úlohy vytvoril, rozposlal žiakom a dohliadol na ich splnenie.

Deti sa učia cez internet

Ako konkrétne prebieha dištančná forma vyučovania na ZŠ na Malinovského ulici, nám prezradila riaditeľka Alena Barancová. „Hneď ráno majú žiaci videochat so svojím učiteľom, kde sa rozprávajú, ako sa vyspali alebo aké majú v daný deň plány. Potom od 9.15 h sledujú program pre školy na STV 2,a majú videokonferenciu o tom, čo si z programu pamätajú a posielajú si fotografie či videá s aktivitami, ktoré súvisia s programom. Následne im učitelia zadávajú úlohy zo stránok ako kozmix.sk, gramar.in, matika.in, woccabee, smartbooks, viki.iedu.sk,“ opisuje riaditeľka Barancová. Úlohy sú podľa nej buď pre všetkých rovnaké alebo individuálne podľa schopností a požiadaviek rodičov. Zadávajú sa vždy len z jednej stránky v danom dni a sú také, aby ich deti zvládli riešiť samostatne bez pomoci rodičov a tí to už len skontrolovali, prípadne zaslali na kontrolu vyučujúcemu.

Všetko dokumentujú

Na základe každodennej komunikácie s rodičmi deti dostávajú aj praktické úlohy, ako upratať izbu, utierať riad, postarať sa o kvety, pripraviť raňajky alebo pomáhať s obedom. Tieto aktivity tiež dokumentujú cez chat, fotky či videá. Žiaci pracujú aj na dlhodobých projektoch ako písanie denníkov, čítanie kníh a vedenie čitateľských záznamov. Učitelia každý večer vyhodnocujú splnenie úloh, výsledky si zaznamenávajú v tabuľkách a posielajú deťom a rodičom ako spätnú väzbu. Pred spaním opäť komunikujú s deťmi cez videohovory a chaty, kedy si s deťmi čítajú rozprávky a hodnotia uplynulý deň. Podobne prebieha aj práca so staršími žiakmi na 2. stupni. Informovali sme rodičov a žiakov prostredníctvom sms o postupe práce na domácom vzdelávaní. Pedagógovia zadávajú úlohy cez edupage, ale aj e-maily či sociálne siete. Žiaci si vypracovávajú zadané úlohy, posielajú ich učiteľom a spoločne ich vyhodnocujú. Zhotovujú si aj rôzne prezentácie. Z matematiky, kde je potrebné učivo dôslednejšie vysvetľovať, majú napríklad navrhnuté vyučovanie cez Skype každý druhý deň,“ dodala riaditeľka Barancová.

Čo s maturitami?

Školáci, ktorí sú počas súčasnej mimoriadnej situácie v najväčšej neistote, sú maturanti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo usmernenie, v ktorom sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 zatiaľ presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. V nadväznosti na to sa prekladá aj interná časť maturitnej skúšky, a to na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020. Posunuté sú aj termíny prijímacích skúšok na stredné školy pre overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne dátumy konania týchto skúšok určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom ostáva zatiaľ v pôvodných termínoch 1. a 2.apríla 2020.
foto: ilustračné, pixabay.com