Skúšobný zber odpadu z kuchýň je v Partizánskom v plnom prúde: Za týždeň vyzbierali 274 kíl

500
kuchynsky bio odpad partizánske

Od pondelka 19. apríla prebieha v Partizánskom pilotný projekt zameraný na zber kuchynského bio odpadu priamo spred dverí bytu vo viacerých bytových domov na sídlisku Šípok.

Košíky s vreckami boli rozdané do viac ako 200 domácností s cieľom zistiť, ako sa takýto netypický spôsob zberu medzi obyvateľmi ujme. Zdá sa, že Partizánčania si na pohodlné zbavenie sa odpadkov začínajú zvykať, za prvý týždeň sa podarilo vytriediť viac ako 250 kilogramov kuchynského bio odpadu.

Vyzbierali 274 kíl odpadu

Pri zbere sa zaznamenáva, koľko domácností košík vyložilo a koľko kilogramov odpadu sa podarilo vytriediť. Do prvého zberu, ktorý sa konal v pondelok 19. apríla, sa zapojila zhruba polovica domácností. „V pondelok sa vyzbieralo z 95 domácností 140 kilogramov kuchynského odpadu, vo štvrtok si košík naplnilo 105 domácností a vyzbieralo sa 134 kg odpadkov. Išlo o stred týždňa, preto to nižšie číslo nejako neprekvapuje, predpokladáme, že v pondelok po víkende pôjdu čísla váhy nahor,“ povedala nám vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ Andrea Bencelová.

Vyhadzujeme zvyšky zeleniny a pečivo

Podľa predsedu občianskeho združenia Priatelia Zeme Branislava Moňoka je prístup ľudí zatiaľ rôzny. Niektoré bytové domy sa zapojili málo, iné využili možnosť zbaviť sa odpadu vo veľkom. „Treba apelovať na ľudí, aby čo najviac vykladali takýto odpad, pretože i v Partizánskom tvorí v rámci celkového množstva zmesového odpadu až 50 percent. Čím menej ho budeme dávať na skládku, tým viacej budeme šetriť financie pre mesto, a teda aj na nejaké nové projekty,“ vysvetlil Branislav Moňok.

Dobrou správou je, že Partizánčania rýchlo pochopili, čo do takéhoto zberu patrí. Ako informovala Andrea Bencelová, v odpade sa najčastejšie nachádzali zvyšky z ovocia, zeleniny či pečivo. Nič, čo tam nepatrí, napríklad kosti či obaly z potravín, zatiaľ pri kontrole neobjavili.

Na čo nezabudnúť?

Domácnosti by pri zbere nemali zabúdať na zauzlenie vrecka a tiež aj na označenie košíka. „V prípade, ak majú viacej plných vreciek, prosíme, aby použili okrem košíka aj inú nádobu s pevným dnom. Ak im nebude postačovať vydaný počet vreciek, nech na košík umiestnia štítok s požiadavkou na nové vrecká a my ich zabezpečíme,“ doplnila vedúca oddelenia. Skúšobný projekt potrvá až do 13. mája, aj v nasledujúcich týždňoch bude zber prebiehať dvakrát týždenne.

kuchynsky bioodpad partizanske

Prečo zbierať kuchynské odpady?

  • Kuchynské BRO tvoria hmotnostne najvýznamnejšiu zložku (až 50 %) v zmesovom odpade obyvateľov v bytových domoch. Doteraz končili zmiešané s ostatnými odpadmi bez ďalšieho využitia na skládke odpadov.
  • Na skládke však vplyvom anaeróbneho rozkladu z nich okrem iného vzniká metán, ktorý výrazným spôsobom prispieva ku klimatickým zmenám na Zemi.
  • Navyše skládkovaním kuchynských BRO strácame hodnotnú surovinu, z ktorej sa jednoduchým spôsobom dá vytvoriť kvalitné organické hnojivo a energia.
  • Triedením kuchynských BRO sa zvýši úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste a pomôže aj ekonomike odpadového hospodárstva v meste.

Viac o pilotnom projekte sa dočítate v článku: Partizánske spustilo pilotný projekt zberu kuchynského odpadu: Košík stačí vyložiť pred dvere bytu

foto: mm