Spustenie nového parkovania v Partizánskom sa odkladá: Čo s rezidentskými kartami?

1208

Platené parkovanie v centre Partizánskeho malo pôvodne naplno fungovať už na začiatku februára. To sa však nestane. 

Pred spustením nového systému parkovania vedenie mesta považovalo za potrebné doriešiť niektoré technické nedostatky a tiež zapracovať pripomienky občanov, ktoré medzičasom vyplynuli z diskusií. Predpokladané spustenie nového parkovacieho systému sa tak posúva na 1. apríl 2020. Oddialenie účinnosti novej parkovacej politiky odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na mimoriadnej schôdzi 24. januára. „V záujme vyjsť čo najväčšej skupine obyvateľov v ústrety, som rozhodol o zvolaní mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Navrhol som uznesenie, aby mestské zastupiteľstvo požiadalo vedenie mesta a primátora o oddialenie účinnosti v nadväznosti na sankcionovanie a kontrolu státia, pretože v súčasnosti platné VZN by vyžadovalo to, že od prvého februára sa začne s kontrolou, a potom od prvého týždňa aj so sankcionovaním,” informoval Jozef Božik, primátor Partizánskeho.

Čo požadujú občania?

S podnetmi, ako parkovaciu politiku vylepšiť, sa na primátora a poslancov obracajú aj samotní občania. Jedným z nich je napríklad zavedenie zľavnenej celoročnej parkovacej karty pre ľudí, ktorí pracujú v centre mesta či možnosť státia pred domami na úzkej Roosveltovej ulici. Iná požiadavka vyšla zase zo strany rodičov, ktorí chcú, aby platnosť parkovania začala o 8.00 hod. ráno, aby deti mohli bez problémov doviesť do školy a nemuseli za to zaplatiť.

Vytvoril sa tím ľudí

Samospráva vytvorila na riešenie podnetov novú pracovnú skupinu, ktorá sa nimi bude v najbližších týždňoch zaoberať a podľa možnosti ich zapracovávať do aktualizácie parkovacej politiky.  Po vypracovaní aktualizácie parkovacieho systému samospráva plánuje opäť zvolať verejnú diskusiu do Mestského 3D kina, kde so zmenami oboznámi občanov. Schváliť upravené všeobecne záväzné nariadenie by malo zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí 25. februára. Spustenie nového systému parkovania aj s kontrolovaním a sankcionovaním jeho porušovania sa predpokladá na 1. apríl 2020.

Čo s už kúpenými kartami?

Platnosť karty rezidenta je dvanásť mesiacov. To znamená, že ak sa posunie začiatok nového systému parkovania v centre mesta na spomínaný 1. apríl, tak karta bude platiť až do 31. marca 2021. Jej platnosť by sa mala posunúť automaticky.

foto: redakcia