Spustenie triediacej linky v areáli bývalých závodov sa oneskorí: KDE je problém?

543

V areáli bývalých závodov vybudovalo Partizánske triediacu linku na úpravu zmesového komunálneho odpadu. Fungovať mala od konca minulého roka, čo sa však nestalo. 

Stavebné práce na budovaní haly boli ukončené ešte počas leta minulého roka. Následne sa malo začať s navážaním technológie, pričom do skúšobnej prevádzky mala byť triediaca linka spustená v októbri 2021.

„Dodávateľská spoločnosť sa však dostala do problémov, pretože firma, ktorá mala dodať stroje, vyhlásila konkurz. Dodávateľ preto oslovil inú firmu v Rakúsku. Tá začala stroje vyrábať, ale kvôli covidu nastala prestávka vo výrobe. Vyhlásenie konkurzu spôsobilo, že sme museli požiadať o predĺženie projektu v lehote, ktorá je akceptovateľná ministerstvom životného prostredia a riadiacim orgánom operačného programu, ktorý má na starosti realizáciu celého projektu, ako i financovanie a kontrolu,“ vysvetlili Technické služby mesta Partizánske.

Projekt v hodnote 6 miliónov

Realizácia triediacej linky bola časovo i vecne náročná. Z hľadiska ekonomiky je to najvýznamnejší projekt, ktorý sa na území mesta realizoval zo zdrojov Európskej únie. Samospráva naň získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 5 986 317 eur. Päťpercentné spolufinancovanie Technických služieb mesta predstavuje sumu 315 069 eur. Partizánske tak bude ôsme mesto na Slovensku, ktoré bude triediacou linkou disponovať.

Foto: msk

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.