Štátny tajomník ministerstva školstva v Partizánskom: Vyzdvihol športové aktivity v miestnych školách

62
štátny tajomník ministerstva školstva v Partizánskom, ZŠ R. Kaufmana, O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Vo štvrtok 23. mája mala Základná škola (ZŠ) Radovana Kaufmana vzácnu návštevu. Štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Slavomír Partila si prišiel pozrieť priebeh tréningu O2 Športovej akadémie Mateja Tótha a tiež využitie hybridnej učebne zriadenej v danej škole.

„Mal som možnosť vidieť prepojenie oblastí, ktoré sú dnes naozaj veľkou témou. Či už je to otázka osvojenia si digitálnych zručností a vôbec využitia digitálnych technológií v praxi, tiež mentálne zdravie a nastavenie detí na akúkoľvek činnosť, či už vzdelávaciu alebo športovú. Pohybové aktivity, ktoré dnešným deťom chýbajú, chceme dostať do prostredia škôl a tiež, aby boli prirodzenou súčasťou ich života,“ priblížil štátny tajomník.

Poukázal na to, že v ZŠ Radovana Kaufmana bolo možné pozorovať symbiózu vyššie spomínaných prístupov. „Ide o špičkovú technológiu, ktorá umožňuje kontakt na diaľku, ale na druhej strane je to s mierou, aby deti neboli zahlcované tým, že musia ovládať digitálne zručnosti. Dokázali sa prejaviť pohybovo aj vedomostne. Otázka využitia týchto technológií je veľmi ľahko zlučiteľná aj s ďalšími metódami a postupmi, ale treba si to metodicky dobre pripraviť, čo bolo v učebni, ktorú som mal možnosť vidieť, zvládnuté na perfektnej úrovni,“ podotkol Slavomír Partila.

Príklad dobrej praxe

V rámci stretnutia s riaditeľmi miestnych škôl mal možnosť vnímať ich pohľad na rôzne reformné kroky, čo ich trápi a akým spôsobom by si vedeli predstaviť lepšie manažovanie súčasného fungovania škôl.

„Vnímam zreteľný a koncepčný prístup zriaďovateľa. Samospráva nerieši Športovú akadémiu Mateja Tótha v rámci jedného pilotného projektu, ale rozhodli sa postupovať celoplošne v rámci celého mesta. Daný postup odporúčam každej samospráve, pretože v tomto prípade nevznikajú rozdiely v prístupoch, všetky deti sa dostanú k inšpiratívnym programom. Zároveň aj učitelia cítia podporu zriaďovateľa,“ dodal štátny tajomník rezortu školstva.

Na stretnutí boli prítomní aj samotní zástupcovia O2 Športovej akadémie Mateja Tótha na čele s jej riaditeľkou Máriou Bedlekovou. „Poskytujeme športový základ pre deti materských a základných škôl, ktorý by mal viesť k ďalšej športovej špecializácii. Veľa samospráv prejavilo záujem hlavne po pandémii. Teší nás, že nielen súkromný sektor, ale aj štát sa začína zaujímať o športovanie a zdravie detí prostredníctvom Akadémie Mateja Tótha. Tento rok je do programu zapojených takmer 150 škôl,“ ozrejmila Mária Bedleková.

tréning Športová akadémia Mateja Tótha, ZŠ R. Kaufmana
Delegácia si mohla pozrieť tréning Športovej akadémie Mateja Tótha v podaní žiakov zo ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej

Delegácia si mohla pozrieť tréning žiakov zo ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej. Ako nás informovala učiteľka danej školy a zároveň trénerka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha Miriama Sedláčková, jednotlivé cvičenia striedajú. „Trénujeme rýchlosť, vytrvalosť, silu, rozvíjame športy, deti sú úspešné a veľmi ich to baví a rovnako aj mňa. Mám zapísaných 20 žiakov. Väčšinou tretiakov a v tomto roku sa prihlásili aj štyria žiaci štvrtého ročníka,“ povedala po tréningu. Ten prebieha dvakrát do týždňa a žiaci cvičia hodinu.

Foto: kch

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.