Sťažnosti obyvateľov Družstevnej a Rooseveltovej vypočuté: Mesto sľubuje nové parkovacie miesta v týchto lokalitách

1056

Prvé dni fungovania Mestskej parkovacej zóny v Partizánskom odhalili hneď niekoľko nedostatkov, na ktoré občania upozornili buď telefonicky alebo na sociálnej sieti. Preto sa primátor Jozef Božik s mestskými poslancami a svojimi spolupracovníkmi z mestského úradu stretli s občanmi, aby na problémy spoločne našli riešenie.

Parkovacích miest je nedostatok

Prvé stretnutie sa konalo na Nádražnej ulici na odstavnej ploche pri bytovom dome č. 892. Občania tejto bytovky sami prejavili záujem byť súčasťou zóny regulovaného státia. Trápi ich však nedostatok parkovacích miest a skutočnosť, že aj keď sú majiteľmi rezidentských kariet, nevedia nájsť pri svojom bydlisku priestor, kde by mohli svoje vozidlá odstaviť bez toho, aby riskovali pokutu.

Po spustení parkovacej zóny totiž už nie je možné stáť na nevyznačených miestach, ktoré predtým zúfalý nedostatok odstavných plôch čiastočne kompenzovali. „V tejto lokalite sa nachádzajú dva výškové obytné bloky a každý z nich má 60 bytov, to znamená, že keby chceme zabezpečiť parkovanie pre každú bytovú jednotku, potrebujeme 120 miest. V súčasnosti je však tých miest reálne len 25, teda približne jedno miesto na päť bytových jednotiek,“ uviedol Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Partizánskom.

Chcú vybudovať miesta

Zástupcovia samosprávy prítomným obyvateľom sľúbili, že nájdu riešenie, ako danú plochu za blokom č. 892 smerom k salónu Oáza rozšíriť a dobudovať na nej ďalšie kolmé státie. „Narazili sme však na problém, v tejto lokalite sa čoskoro začne revitalizácia susedného vnútrobloku, do ktorej je zahrnutý aj chodník, ktorý spája túto plochu s daným vnútroblokom a ten zasahuje do miesta, kde by malo vzniknúť toto nové kolmé státie,“ vysvetlil Peter Minárik. Dodal, že po následnej konzultácii s primátorom vznikol nápad vybudovať v danej lokalite úplne nové parkovisko s 53 parkovacími boxmi, ktoré by aspoň sčasti pokrylo požiadavky občanov. Nachádzať by sa malo medzi výškovými bytovkami na Družstevnej, Oázou, obytným blokom č. 766 a kinom, kde je momentálne zelená plocha. „Samozrejme, závisí to od hlavného faktora, teda získania financií, momentálne počítame, koľko by nás takéto riešenie stálo,“ podotkol Peter Minárik.

Mesto ráta s ďalšími parkoviskami

Uvažuje sa o využití priestoru za tréningovým futbalovým ihriskom na Februárovej ulici a pre potreby obyvateľov z Rooseveltovej ulice boli navrhnuté dve miesta. Jedno sa nachádza pri vodárni, kde existuje pozemok, ktorý pravdepodobne v minulosti už slúžil ako odstavná plocha, a druhé je pri budove, v ktorej sídli výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Partizánskom. Dokopy by spomínané štyri plochy znamenali zhruba 120 nových parkovacích miest.

Obyvatelia Rooseveltovej prišli o miesta

Po diskusii s občanmi na Družstevnej ulici primátor, poslanci a zamestnanci MsÚ zamierili na Rooseveltovu ulicu, kde ich čakali ďalší nespokojní občania, ktorí prišli o možnosť parkovať sčasti na chodníku pred svojimi rodinnými domami. V ulici funguje dvojsmerná premávka kvôli linke mestskej hromadnej dopravy a je príliš úzka na to, aby sa na nej dali vyznačiť parkovacie miesta a zachovať obojsmerný prejazd zároveň. „Na tých komunikáciách, ktoré majú šírku v rozsahu od 5 do 6 metrov, sa to skutočne nedá, buď ich zjednosmerníme a bude sa tam môcť s vozidlami stáť, alebo to necháme tak, ako je a bude tam zákaz státia, iné východisko nemáme,“ vysvetlil Peter Minárik.

Časť Rooseveltovej zjednosmernia

Obyvatelia Rooseveltovej ulice sa zhodli, že sú za zjednosmernenie v smere od Októbrovej po Námestie SNP, predstavitelia samosprávy im prisľúbili v tejto požiadavke vyhovieť a zamestnanci mestského úradu už aj začali konať. Mesto by zámer chcelo stihnúť zrealizovať ešte do konca októbra tohto roka. „Oslovil som aj SAD Prievidza, aby urobili návrh na presmerovanie MHD a prímestských liniek, ktoré tadiaľ vedú a k tomu budeme musieť urobiť projekt, do ktorého zahrnieme nielen Rooseveltovu, ale aj Lesnú, Obuvnícku, Gumárenskú a po dohode s primátorom aj Októbrovú ulicu, ktorá bude zjednosmernená z Moyzesovej po Rooseveltovu. Tým by sme umožnili aj státie vozidiel na týchto uliciach a aj prejazdnosť v jednom jazdnom pruhu,“ objasnil Peter Minárik.

Ako uviedol, je v kontakte s projektantom: „Bol by som rád, keby sme ten projekt stihli vypracovať do konca tohto mesiaca, najneskoršie však do 15. augusta. Potom prebehne proces schvaľovania dopravným inšpektorátom a ak dostaneme z ich strany súhlasné stanovisko, mesto určí použitie nového dopravného značenia na týchto komunikáciách a následne prebehne výberové konanie na dodávateľa, ktorý to celé zrealizuje,“ dodal Peter Minárik.

foto: pm