Strednú školu v Partizánskom plánujú zmodernizovať, použijú na to milióny z eurofondov

153
SOŠ rekonštrukcia Partizánske

Stredná škola J. A. Baťu v Partizánskom patrí medzi sedem škôl, ktoré sú oprávnené žiadať o dotáciu a získať milióny eur v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. Potvrdil to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Peter Balík v utorok 20. júna v Handlovej.

Zároveň informoval, že rezort vyhlásil prvú výzvu z nového programového obdobia. Viac ako 46 miliónov eur z nej ide na podporu odborného vzdelávania nielen na hornej Nitre (okresy Partizánske a Prievidza), ale aj v Košickom a Banskobystrickom kraji. „Práve kvalitné odborné vzdelávanie je základným predpokladom pre to, aby si mladí ľudia našli v regiónoch dobrú prácu, aby neodchádzali za lepším životom inam. Konkrétne pre hornú Nitru, kde sa tento rok skončí ťažba hnedého uhlia a jeho využívanie, to znamená, že mladí ľudia budú môcť získať kvalitnejšie vzdelanie a nadobudnú zručnosti v odboroch, ktoré v tomto regióne nahradia banícke povolania. Je čas pripraviť sa na budúcnosť, pretože trh práce sa mení a naši mladí ľudia potrebujú byť pripravení. Horná Nitra zažije vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu prudký rozvoj zelenšej a udržateľnej ekonomiky a energetiky. Práve do týchto oblastí budú smerovať nové eurofondy,“ povedal minister Peter Balík.

Milióny eur pre sedem škôl

V okresoch Prievidza a Partizánske je sedem odborných škôl, ktoré budú oprávnené prihlásiť sa do prvej výzvy z Programu Slovensko. Pre hornú Nitru je v rámci nej vyčlenených 15 miliónov eur. „Oceňujem, že MIRRI pri príprave tejto výzvy načúvalo požiadavky možných žiadateľov. Trenčianska župa je pripravená kofinancovať tieto projekty v stanovenej výške 8 %, ale určite budeme dávať aj peniaze naviac,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „V prvom rade chceme klásť dôraz na vzdelávanie učiteľov, žiakov, rôzne kurzy a stáže. Druhou prioritou budú moderné technológie. Keďže žijeme v medzinárodnom prostredí, bude nám záležať na tom, aby naši učitelia a žiaci chodili do zahraničia a mali partnerské školy zo zahraničia. Treťou prioritou budú na niektorých školách aj stavebné úpravy,“ zhrnul župan.

SOŠ rekonštrukcia Partizánske

Plány SOŠ sú veľké

„Posledný rok prebehol v rámci komunikácie a pomoci pri spisovaní dokumentov veľmi intenzívne, aj vďaka tomu sme naozaj dobre pripravení, máme hotový rozpočet, projektový zámer. Čakáme, kedy sa spustí verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, do školy by mali prísť architekti, ktorí si prejdú priestory a v spolupráci s nami budú projektovať,“ povedala riaditeľka SOŠ J. A. Baťu Katarína Hartmannová.

Ak by bola škola úspešná vo všetkých výzvach, na celkovú modernizáciu vzdelávania by mala získať približne štyri milióny eur. „Pôjde hlave o vnútorné vybavenie, vzdelávanie učiteľov, zahraničnú spoluprácu, v rámci ktorej si vyberieme partnerskú školu napríklad v Nemecku alebo Švédsku a s ňou budeme spolupracovať na vzdelávaní našich učiteľov,“ pokračovala.

Škola má v pláne vytvoriť workshopovú miestnosť zameranú na mäkké zručnosti. Veľkým projektom je komplexná rekonštrukcia dielní v objekte na Sokolskej ulici, ako aj zateplenie budovy sídliacej na Námestí SNP 14. „Zatiaľ by podľa odhadov náklady dosiahli výšku 6,2 milióna eur. Čo sa nám podarí zrealizovať, bude závisieť od toho, či a v akej výške by zvyšné prostriedky kraj dofinancoval,“ dodala riaditeľka strednej školy.
Financie z fondu sú určené na zmiernenie dopadov prechodu na uhlíkovú neutralitu v jednotlivých regiónoch a riešenie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych následkov.

zdroj: MIRRI SR, TSK, foto: mm