Telocvičňa ZŠ vo Veľkých Bieliciach je v dezolátnom stave: Mesto chce získať financie na vybudovanie modernej budovy

648
telocvična zš veľké bielice

Patria k elementárnemu vybaveniu každej základnej či strednej školy, no mnohé z nich už majú svoje dni zrátané. Takýto osud postihol aj telocvičňu Základnej školy na ulici Športovcov vo Veľkých Bieliciach, na ktorej sa za 40 rokov existencie značne podpísal zub času.

Výstavba montovanej telocvične prebiehala približne v rokoch 1980 až 1982. V bývalom Československu sa v tých časoch využívali pri takýchto typoch objektov práve drevené konštrukcie. „Nemáme presnú dokumentáciu k tomuto obdobiu. Ale vieme, že je postavená z drevených panelov, ktoré mali predpokladanú životnosť 20 až 25 rokov,“ podotkla riaditeľka školy Eva Gvotová. Súčasťou budovy sú okrem samotnej telocvične aj dve šatne – chlapčenská a dievčenská, toalety, sprchy, kabinet učiteľa a náraďovňa.

Keďže technické podklady neobsahovali projektovú dokumentáciu, nebolo možné určiť rezervu v únosnosti danej konštrukcie. Tú však znižuje aj vek budovy, ktorá je už asi 15 rokov po predpokladanej životnosti. „Telocvičňa už má svoje roky, čo je na nej vidieť. Okná prestali tesniť, vo vnútri je zima. Začali sa nám tam sťahovať myši. Oddelil sa hlavný múr, kde vznikla obrovská puklina a zahniezdili sa tam vtáky,“ popísal problém učiteľ telesnej výchovy v ZŠ vo Veľkých Bieliciach Ivan Poluch.

Nosná konštrukcia je porušená

„Budova bola monitorovaná a zisťoval sa jej technický stav. V marci tohto roka ju bol pozrieť aj statik. Na základe posudku sme ju v júni museli uzavrieť,“ vysvetlila riaditeľka. Počas obhliadky stavby sa zistili viaceré poruchy, ktoré sa týkali obvodového plášťa. Ako sa uvádza v statickom posudku, štítové steny sú „odtrhnuté“ od drevenej nosnej konštrukcie – sú viditeľné trhliny smerujúce zhora nadol po celej výške objektu. „Na jednej strane je trhlina hore široká 5-10 centimetrov. Stužujúca štítová stena je naklonená smerom von od budovy. Evidentne už neplní funkciu stuženia drevostavby,“ zhodnotil statik.

Telocvik v provizórnych priestoroch

Žiaci tak musia využívať na hodiny telocviku buď exteriér alebo priestory dolnej chodby a dvoch družín v budove školy. „Cvičíme s deťmi vonku, pokiaľ nám to počasie dovolí. Inak mávame telesnú výchovu v škole a musíme dosť improvizovať. Nemôžeme dostatočne rozvíjať schopnosti žiakov a ďalej ich posúvať. Takže je to pre nás veľký hendikep,“ skonštatoval s ľútosťou Ivan Poluch.

No ani chodba na prízemí nie je na výučbu najideálnejšia, keďže podlaha začala vykazovať známky opotrebovania. Ako uviedol primátor Jozef Božik, aby sa žiakom umožnilo dočasne vykonávať pohybové aktivity aspoň v týchto podmienkach, samospráva v najbližšom čase pripravuje jej rekonštrukciu.     

Plánujú výstavbu novej

Faktom je, že súčasnú telocvičňu pre jej havarijný stav už nemôžu renovovať. Jediným riešením je preto asanácia a vybudovanie novej modernej budovy, ktorá by zodpovedala štandardom 21. storočia. „Vediem veľmi intenzívne rokovania s ministrom a so štátnou tajomníčkou rezortu školstva o tom, aby nám štát pomohol. Zatiaľ je predbežne daný prísľub, že bude záujem ministerstva školstva pomôcť. Zároveň si aj my pripravujeme istý objem finančných prostriedkov, minimálne na kofinancovanie v rozpočte pre budúci kalendárny rok. Chceme začať s výstavbou tak, aby v horizonte čo najbližšieho obdobia, teda v školskom roku 2023/2024 už mohla telocvičňa slúžiť verejnosti,“ vyjadril sa primátor Jozef Božik.

Celý proces sa momentálne nachádza vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. „Samozrejme, o všetkom rozhodne budúcnosť jednak financovania samosprávy a jednak financovania školstva. Dúfam, že rodičia i verejnosť vyčkajú ten čas,“ dodal primátor.

S názorom, že nová telocvičňa je viac ako potrebná, sa stotožňujú všetci zamestnanci základnej školy. „Verím, že sa tieto práce podarí dotiahnuť do konca. Zároveň by som chcela poďakovať vedeniu mesta a poslancom MsZ, ktorí nám pomáhajú pri tejto veľmi ťažkej situácii a hľadajú finančné zdroje na to, aby aj naše deti mohli cvičiť v kvalitnom prostredí,“ poznamenala riaditeľka Eva Gvotová.

Škola má potenciál

Vedenie mesta na spoločnom stretnutí v závere októbra uistilo riaditeľku a celý kolektív, že samospráva počíta so ZŠ vo Veľkých Bieliciach aj do budúcna. Do školského obvodu spadajú nielen deti z tejto mestskej časti, ale aj z Malých Bielic, Návojoviec a Brodzian.

Ambíciou pedagogického tímu je, aby zo základnej školy bola škola takzvaného rodinného typu. „Kým neprišla pandémia, pravidelne organizovali Deň rodiny, kde sa schádzali žiaci aj rodičia. V tomto by chceli pokračovať. Tým, že škola má menej ako 200 žiakov, vytvára podmienky na to, aby táto komunikácia bola ešte bližšia,“ predostrel primátor. Podľa jeho slov aj škola s 200 žiakmi má veľký potenciál.  Zvyšuje ho i to, že v okolí prebieha intenzívna výstavba nových rodinných domov. Je predpoklad, že sa mladé rodiny s deťmi budú sťahovať práve do týchto mestských častí.

Foto: mm