Trenčianski colníci odhalili v predávanej bižutérii 200-násobne viac olova, ako je povolené

227

V rámci niekoľkotýždňovej súčinnostnej kontrolnej akcie „Bižutéria“ skontrolovali trenčianski príslušníci finančnej správy spolu s inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj 10 prevádzok, v ktorých sa predáva bižutéria.

Kontrola bola zameraná na zisťovanie prítomnosti zdraviu škodlivých kovov a zliatin v predávanej bižutérii. „Súčinnostná kontrolná akcia sa uskutočnila v období apríl – máj vo viacerých mestách trenčianskeho regiónu – Trenčín, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Trenčianske Teplice, Dubnica nad Váhom, Myjava. Skontrolovaných bolo celkovo 87 vybratých vzoriek bižutérie. Predávali sa v špecializovaných predajniach, no i v prevádzkach či obchodných reťazcoch, ktoré ponúkali bižutériu ako doplnkový sortiment. Pri kontrole príslušníci finančnej správy použili špeciálnu techniku – spektrometer XRF,  pracujúci na princípe röntgenového lúča. Zisťuje sa ním materiálové zloženie kovového výrobku,“ povedala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská.

Až v 37 kontrolovaných vzorkách, čo je takmer 43 %, bol zistený zvýšený obsah ťažkých kovov vo výrobku.  Najvyššie prekročenie noriem obsahu ťažkých kovov v kontrolovaných výrobkoch bolo 4 600-násobné prekročenie povoleného obsahu kadmia v náhrdelníku, v inom prípade náušnice obsahovali 200-násobok povoleného obsahu olova.

Ďalšie konanie vo veci zistených nedostatkov zabezpečujú príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie. Trenčianski ozbrojení príslušníci finančnej správy pri výkone služby používajú okrem iného i ďalšiu špeciálnu techniku, napríklad detektory radiácie, mobilné detekčné systémy i ručné zariadenia alebo už uvádzané spektrometre na identifikáciu prvkov.

Zdroj: FS, foto: ilustračné freepik.com

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.