Unikátny projekt základnej školy v Partizánskom: Žiaci si obuli Baťove topánky a nasledovali jeho príbeh

87
Projekt Baťove stopy, ZŠ R. Jašíka, začiatok v Baťapointe, pracovné listy

Základná škola Rudolfa Jašíka v Partizánskom zrealizovala pilotný projekt s názvom Baťove stopy. Čítaním životopisnej knihy o Tomášovi Baťovi žiaci zbierali indície, aby mohli absolvovať samotné finále – únikovú hru, ktorá prebiehala v škole a jej areáli v utorok 12. marca.

Projekt odštartoval v závere februára v priestoroch Baťapointu na Červenej ulici. Žiakom boli vysvetlené pravidlá hry. Ôsmaci dostali za úlohu prečítať si knihu Jozefa Banáša Som Baťa, dokážem to. Niektoré kapitoly prelúskali už priamo v Baťapointe.

Čítaním životopisnej knihy o Tomášovi Baťovi sledovali jeho cestu za úspechom. „Akoby pripomínala rozprávku, keď chudobný chlapec odchádza, má nejaký sen, ktorý sa splní a vracia sa ako obuvnícky kráľ. Je to inšpiratívny moment, ktorý sme chceli deťom ukázať,“ uviedla pedagogička ZŠ na Obuvníckej ulici Jana Lunterová, ktorá je autorkou projektu.

Začiatok projektu Baťove stopy, čítanie knihy Som Baťa, dokážem to v Baťapointe

V prvej fáze plnili praktickú úlohu, ktorá spočívala v tom, že si založili firmu a vymysleli jej vlastný názov. Okrem toho si z výkresov vytvorili aj model fabriky. „Jednou z aktivít v Baťapointe je skladanie domčekov, takých, akým je aj samotný Baťapoint, čiže typ Šimonovany. Okrem nich máme pripravené aj fabriky, deti si vedia prakticky niečo vymodelovať, možno aj vyskúšať, aké je to byť architektom, keďže architektúra s Baťovanmi veľmi súvisí,“ poznamenala Katarína Janíčková, ktorá zabezpečuje prevádzku Baťapointu.

Ako pokračovala, keď učiteľky hľadali nejakú aktivitu, ktorou by projekt doplnili, poradili im rozšíriť hru o spomínané modelovanie fabrík. Následne mali za úlohu prečítať si určité kapitoly z knihy. Nadobudnuté vedomosti z nej potom využili v súťaži. Po nej sa hra prerušila, žiaci odišli domov a mali dva týždne na to, aby si titul prečítali.

Ukázali bojového ducha

Skvelá myšlienka padla na úrodnú pôdu. Žiaci sa do hry pustili s nadšením. Do súťaže boli zapojené tri firmy – Maluvi, Partizánske obuvnícka firma a Nové storočie. Každá bola zložená z troch členov. Princípom bolo uniknúť konkurencii a nezbankrotovať. Finále sa realizovalo v priestoroch školy. Žiaci absolvovali teoretické i praktické úlohy. „Odkazovali na život Tomáša Baťu a jeho cestu za úspechom. Žiaci mali napríklad pripraviť objednávku pre zákazníka či upraviť pôvodnú cenu topánky. Za splnené úlohy dostávali rôzny kapitál. Záležalo na tom, akí boli rýchli, kto bol prvý, či ich odpovede boli správne alebo nesprávne,“ ozrejmila priebeh hry Jana Lunterová.

projekt Baťove stopy, praktická úloha, príprava topánok na predaj
Jednou z praktických úloh bolo pripraviť topánky pre zákazníka

Víťazom celého projektu sa stala firma, ktorá dosiahla najväčší zisk svojou zručnosťou, šikovnosťou a pamäťou z čitateľského zážitku. „Projektom chceme deťom priblížiť osobnosť nášho mesta. Zbierajú v podstate vedomosti, učia sa, ale žiaci sú v tom, že sa hrajú,“ podotkla autorka myšlienky.

Odmenou je cesta do Zlína

Po skončení žiaci vypísali dotazník, ktorý bude pedagógom slúžiť na to, aby do budúcna vedeli hru vylepšiť a pripraviť ju pre ďalších súťažiacich. „Tomáš Baťa mal svoj sen. Kľúčovým cieľom projektu je aj v deťoch zobudiť nejakú túžbu po sne,“ zdôraznila Jana Lunterová. Odmenou je cestovný lístok do Zlína. Ako nám prezradila autorka projektu, navštívia konkrétne miesta z knihy.

Pre žiakov si tiež pripravili certifikáty, ktoré odkazujú na názov titulu Som Baťa, dokážem to. Namiesto Baťu sú na nich uvedené krstné mená súťažiacich. „Malo som z toho veľmi pekný dojem. Tešilo ma, že žiaci hrali a snažili sa,“ dodala Jana Lunterová.

Foto: kch

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.