Výmena vo vedení: Úrad práce v Partizánskom má nového riaditeľa

1759
urad prace partizanske riaditel

Od júna má Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom nové vedenie. Gabrielu Ďurinovú na poste riaditeľa vystriedal Jaroslav Hatala zo Žabokriek nad Nitrou.

Problematika zamestnanosti a pracovného trhu mu nie je neznáma, keďže prevažnú časť svojho pracovného života, najmä v posledných rokoch, pôsobil na úradoch práce v Topoľčanoch a v Trenčíne. „Som dlhoročný pracovník ÚPSVaR Topoľčany, naposledy som pracoval na oddelení služieb pre občana, takže viem, aké problémy ich trápia. Budem dohliadať na to, aby sme sa venovali predovšetkým určitým rizikovým skupinám obyvateľstva, a to ľuďom so zdravotným postihnutím, osamelým s deťmi, ako aj dlhodobo nezamestnaným a starším v preddôchodkovom veku, ktorí stratili zamestnanie a trh práce ich už nepovažuje za atraktívnych.

Technický stav budovy

Aktuálne ukončujú štúdium absolventi stredných a vysokých škôl, preto budem hľadať spôsoby, ako im pomôcť pri štartovaní ich pracovnej kariéry,“ povedal Jaroslav Hatala. Ako nový riaditeľ absolvoval viaceré rokovania s predstaviteľmi miestnej štátnej, verejnej správy a samosprávy i s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Jednou z priorít je podľa neho vyriešenie nevhodného technického stavu budovy a jej vybavenia, v krátkej dobe ide najmä o výmenu vchodových dverí budovy a vykurovacích zariadení úradu. „V budúcnosti by som rád nadviazal na výborné výsledky úradu v odbornej činnosti. Mojou predstavou je, aby všetci zamestnanci ÚPSVaR Partizánske mali spoločný cieľ, a to pomáhať ľuďom čo najrýchlejšie a v čo najväčšom rozsahu, buď poskytnutím služby alebo financií,“ dodal Jaroslav Hatala.

foto: mm