V Bošanoch otvorili nový zberný dvor: Brať sa budú oleje, bioodpad či šatstvo  

1006
zberny dvor bošany

Obec Bošany sa môže pochváliť novým zberným dvorom. Obyvatelia tak už nebudú musieť premýšľať, kam zaniesť bioodpad, oleje či textil.

Bošany sa konečne dočkali, v utorok 22. októbra sa slávnostným prestrihnutím pásky otvorili brány nového zberného dvora. Cesta k nemu však vôbec nebola jednoduchá. Ako nám prezradil starosta obce Branislav Pajda, od prvotnej myšlienky ubehli zhruba štyri roky. „Už v roku 2015 sme sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva začali zaoberať s nápadom vybudovania vlastného zberného dvora. Z dôvodu oprávnenosti uchádzať sa o finančné prostriedky z Európskej únie sme museli založiť Technické služby Obce Bošany, kde je 100-% vlastníkom obec. Stavba ako taká bola odovzdaná do užívania na sklonku roka 2018. Zároveň sa začal nesmierne náročný proces verejného obstarávania na výber dodávateľa technológie zberného dvora.“

Realizácia stála viac ako pol milióna eur

Obec bola úspešná na druhý  pokus, realizácia projektu tak bola ukončená až v septembri 2019. Súčasťou zberného dvora je v súčasnosti traktor s hydraulickým nakladačom, kontajnerový vlek či bio miešací a rezací voz. Financie vo výške viac ako pol milióna eur Bošany získali z nenávratného finančného príspevku Operačného programu Kvalita životného prostredia s 5-percentnou spoluúčasťou obce. Hlavným zameraním zberného dvora bude biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (zelina a konáre),  drevo, drobný stavebný odpad, objemný odpad, jedlé oleje a tuky, textílie a šatstvo. „V budúcnosti rozšírime činnosť o elektro odpad a ďalšie komodity,“ doplnil Branislav Pajda.

Zberný dvor bude fungovať v dvoch režimoch, v zimnom a letnom. Ten zimný sa začne od 1. novembra a potrvá až do  31. marca. „Počas zimy bude prevádzka otvorená dvakrát, v lete by to mali byť zatiaľ tri, v prípade potreby možno aj štyri dni,“ povedal Aladár Korec, konateľ Technických služieb Obce Bošany.

Realizáciou projektu sa vytvorili v obci podmienky na kvalitnejšie zabezpečenie triedeného zberu odpadu a lepšie možnosti ochrany životného prostredia. „Zberný dvor bude slúžiť všetkým občanom našej obce a dúfam, že úspešne pomôže vyriešiť problém s odpadom a vytváraním čiernych skládok,“ dodal starosta obce.

zberný dvor bošany zberný dvor bošany zberný dvor bošany

zberny dvor bošany

foto: fb Obec Bošany