V Malých Bieliciach vypúšťali študentské satelity: Súťaž sa na Slovensku konala po prvý raz

38
finále národného kola CanSat Malé Bielice, študenti vyvíjali satelity veľkosti plechovky

Vo štvrtok 9. mája prebiehalo v Malých Bieliciach národné kolo súťaže CanSat. Organizátorom bola Slovenská vesmírna kancelária. Na Slovensku sa súťaž konala po prvý raz, a to práve na miestnom letisku. Úlohou študentov bolo vyvinúť satelit veľkosti plechovky.

Finále v Malých Bieliciach absolvovalo 14 študentských tímov z celého Slovenska. Súťaž Cansat patrí medzi aktivity Európskej vesmírnej agentúry. „Zmyslom je priviesť stredoškolské tímy bližšie k technologickým oblastiam a eventuálne aj k tej vesmírnej. Spôsob, ako to chceme docieliť, je, že im dávame možnosť skonštruovať si vlastné protosatelity, ktoré následne vynášame pomocou dronov do kilometrovej výšky, odkiaľ sú spustené a na padáku pristávajú naspäť na zem,“ ozrejmil riaditeľ priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta. Po vypustení museli vykonať experiment alebo demonštráciu technológie, bezpečne pristáť a analyzovať zozbierané údaje.

Hlavná a sekundárna misia

Cieľom hlavnej misie bolo vysielať a zbierať údaje o teplote a tlaku vzduchu aspoň raz za sekundu prostredníctvom rádiovej komunikácie. Sekundárna misia bola ľubovoľná. „Zvolili sme si detekciu, monitorovanie požiarov a poskytovanie uceleného pohľadu o situácii na zemi. Máme k dispozícii termokameru, ktorá sníma zem, z údajov následne vieme zistiť teplotu povrchu,“ priblížil Michal Kostrhun zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Ulici Karola Adlera v Bratislave.

víťazný tím, študenti SPŠ Karola Adlera v BA, pri príprave
Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Ulici Karola Adlera v Bratislave, ktorí sa v rámci sekundárnej misie zamerali na detekciu požiarov

Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Zochova v Bratislave projekt pripravovali približne päť mesiacov. Ako sekundárnu misiu si vybrali snímanie rádiových vĺn. „Keď má napríklad klient podozrenie, že na jeho súkromnej vlne niekto transmituje dáta, ktoré tam nemajú čo robiť, tak si môže zavolať nás, taká je naša vízia. Keď zhodíme tri CanSaty, tak vieme pomocou výpočtu, ktorý sa nazýva triangulácia, zistiť presné miesto, odkiaľ je signál vysielaný a vystopovať ho,“ vysvetľuje Adam Virlič zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Zochova v Bratislave. CanSat študentského tímu z Gymnázia Angely Merici v Trnave zase dokáže snímať intenzitu slnečného žiarenia. „Vďaka čomu dokážeme zisťovať rôzne slnečné erupcie a predpovedať teplotné výkyvy,“ prezradil Marek Richnák.

Tím zo Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove
Tím zo Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove

Vyskytli sa aj komplikácie

Na konanie takejto súťaže je potrebný dostatočne veľký areál. Organizátori pri výbere lokality zvažovali aj šírku terénu, ktorý nezasahuje do stavieb či infraštruktúrnych komunikácií. „Museli sme vybrať letisko, ktoré je dostatočne veľké rozlohou a zároveň je ideálne trávnaté, nemá vysoký stupeň regulácie, aby tu nebola rušná premávka, pretože tým, že stúpame až do kilometrovej výšky, tak je, samozrejme, potrebné, aby priestor v okolí letiska bol pre konanie takejto aktivity primárne vyhradený,“ zdôraznil Michal Brichta.

Aj napriek pripravenosti tímov nastali počas finálového kola situácie, s ktorými nepočítali. „Vyskytli sa prípady, keď vietor zavial CanSat na padáku na ďaleké miesto, kde ho tím nedokázal dohľadať. Napriek tomu, že mali všetko premyslené, nastali situácie, keď niečo nefungovalo správne, ale aj to je súčasťou misií. Snažíme sa súťažiacim vysvetliť, že cesta je cieľ. Podarilo sa im prebojovať do finále, spravili veľký kus práce a naučili sa množstvo nových zručností, a to je veľký úspech,“ dodal riaditeľ.

CanSat Malé Bielice, účastníci súťaže

Víťazný tím zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Ulici Karola Adlera v Bratislave bude reprezentovať Slovensko na stretnutí mladých vermírnych inžinierov v Holandsku organizovanom Európskou vesmírnou agentúrou.

Foto: sario.sk, kch

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.