V Partizánskom by mala vzniknúť nová stredná škola: Pozrite si zverejnenú VIZUALIZÁCIU!

4963
nova stredna škola partizanske

V úvode marcového zasadnutia Mestskej rady v Partizánskom bol prezentovaný projekt, ktorého nosnou myšlienkou je uviesť do života strednú školu budúcnosti. Tá by mala byť len jedným z pilierov celého komunitného ekosystému, ktorý chce z regiónu hornej Nitry vytvoriť miesto nových príležitostí.

 „Vnímame, že minulosť, ktorá budovala tento región (obuvnícky priemysel a baníctvo), už viac neprináša dostatok príležitostí. Chceme nanovo utvoriť jeho charakter a zamerať sa na tri oblasti – nové vzdelávanie, humánne technológie a inovácie,“ píše sa na webe spoločnosti Pronea, ktorá stojí za moderným konceptom a víziou strednej školy so sídlom v Partizánskom a bude aj jej zriaďovateľom. Škola by mala vyrásť na priestranstve za Zimným štadiónom a Mestskou športovou halou.

S nápadom prišiel Partizánčan

Jej zakladateľom je Partizánčan Ondrej Grenčík. Spolu s ďalšími stál aj pri zrode miestnej Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa, ktorej zriaďovateľom je katolícka evanjelizačná komunita Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené: Stredná škola je nasledovníkom tohto nového vzdelávania. Máme už sedemročnú históriu v cirkevnej základnej škole s materskou školou v Partizánskom a chceme, aby stredná škola bola prirodzeným pokračovaním tohto vzdelávania.“

Vizualizácia stredná škola Pronea
Kampus so vzdelávacou inštitúciou by mal stáť na priestranstve za Zimným štadiónom a Mestskou športovou halou v Partizánskom. Ide o modulárnu – ekologickejšiu výstavbu. Na jej projektovaní sa podieľal Tomáš Guniš, člen realizačného tímu a bývalý vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava

Vizualizácia stredná škola Pronea

Región hornej Nitry sa podľa slov Ondreja Grenčíka javí ako adekvátna lokalita pre vznik nového výchovno-vzdelávacieho komplexu aj z dôvodu, že táto oblasť podstupuje transformáciu a ponuka nových príležitostí je žiadaná: „Vidíme dobré príklady v zahraničí, ako napríklad v Holandsku, kde sa podobný región, ako je tento náš, transformoval, otvorila sa tam univerzita a výskumné centrum. Snažíme sa to nasledovať, ale pomalými, postupnými krokmi, teda cestou strednej školy. Cieľom je kvalitným vzdelávaním a výchovou mladých ľudí transformovať región hornej Nitry na miesto, kde sa oplatí žiť a pracovať.“

Dôraz na inovatívne metódy

Ľudia z realizačného tímu pracujú vyše roka a pol na tom, aby sa brány novej strednej školy, ktorá bude internátna a kapacita sa odhaduje na 500 žiakov a približne 30 učební, otvorili pre prvých prvákov v septembri 2023. 

V marci predstavili členom mestskej rady tri odbory, ktoré chcú otvoriť v prvej fáze – inteligentné technológie, životné prostredie a predprimárne vzdelávanie a vychovávateľstvo. 

cirkevna stredná škola partizanske
Členovia prípravného tímu (zľava) Jozef Žatko, Ondrej Grenčík, Petra Dzianová s riaditeľkou strednej školy Jälki Otaniemen Lukio vo Fínsku a ďalším členom tímu Štefanom Hanusom

Tím spolupracuje s fínskou strednou školou zasadenou do ekosystému Aalto univerzity, jednej z najinovatívnejších vysokých škôl v Európe. Snahou bude, aby vzdelávací proces v škole a celý dostupný ekosystém pripravil z mladého stredoškoláka človeka, ktorý je nielen podkutý teoretickými znalosťami vo svojom odbore, ale aj prakticky vyškolený a takpovediac pripravený uplatniť sa na trhu práce hneď po absolvovaní štúdia. Víziou školy je podľa slov ľudí z prípravného tímu vzdelávať a vychovávať budúcich lídrov s hodnotami, ktorí menia svet okolo seba.

Dopomôcť tomu majú inovatívne metódy vyučovania, vzdelanie zamerané na najnovšie technológie, aktívna spolupráca s firmami, dôraz na ovládanie anglického jazyka, priučenie sa tzv. mäkkým zručnostiam a v neposlednom rade charakterové vzdelávanie.Boli by sme radi, aby absolvent bol pripravený na podnikanie, ideálne, aby už podnikal počas školy a aby sa takto čo najlepšie pripravil na realitu života v tomto regióne. Často sa totiž stáva, že mladý človek vyjde zo strednej školy, ovláda teóriu, ale má len slabé praktické zručnosti. Naším zámerom je, aby ich mohol hneď po škole rozvíjať a s nimi aj svoj potenciál,“ doplnil Ondrej Grenčík.

Kľúčovým slovom je komunita

Škola má mať celoslovenský záber a preto jej súčasťou bude internát. V ponímaní zakladateľov školy nebude len prázdnym miestom na ubytovanie, ale má byť priestorom plným nových podnetov a prvkov, ktoré formujú osobnosť mladého človeka. Takých, ktoré mu umožnia participovať napríklad na komunálnej politike, angažovať sa v spoločenských aktivitách a naučiť sa vytvárať vzťahy s okolím.

Vizualizácia stredná škola Pronea

Celý ekosystém tvorí aj tzv. inovačný hub. Inovačné centrum ako jeho súčasť, je priestorom pre praktické vyučovanie, kde budú môcť študenti naplno rozvíjať svoje vedomosti v spolupráci s firmami v okolí. Už dnes spolupracujeme s 25 spoločnosťami, ako napríklad Velux, Bioplant, KTS či Forward Fitness, ktoré budú s týmito žiakmi pracovať, a tým im preukážu aj silu komunity. Tú by mal mladý človek vnímať a uvedomovať si ju, aby sa mu z tejto komunity ťažšie odchádzalo preč. Aby v konečnom dôsledku nedochádzalo k odlivu mladých ľudí z regiónu,“ tvrdí zakladateľ spoločnosti. Ako však dodáva, inovačný hub nebude určený len pre študentov. Realizačný tím ho chce otvoriť pre všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do rôznych výskumných a inovatívnych projektov, či celoživotného vzdelávania. Centrum by im malo ponúknuť technologické, obchodné aj marketingové zázemie pre tvorbu a realizáciu projektov.

Juraj Michalík, generálny riaditeľ v Partizánske Building Components – SK, s.r.o. – hovorí o projekte:

S rovnakým cieľom – slúžiť škole i verejnosti –  vzniknú popri škole športoviská a hudobný inštitút. V tomto smere žiakom aj verejnosti ponúkneme plaveckú halu, modifikovateľné športoviská, ktoré budú môcť využívať aj miestne športové kluby, a čo sa týka umenia a kreativity, predostrieme rôzne hudobné workshopy, podujatia a vystúpenia aj pre ľudí z mesta a okolia,“ ozrejmuje Partizánčan.

Podpora zo strany poslancov

Po prezentácii projektu na marcovom rokovaní mestskej rady zodpovedali prítomní členovia realizačného tímu viaceré otázky poslancov. Ľubomír Fiksel sa zaujímal o časový plán otvorenia školy – prípravný tím aktuálne pracuje na spustení programov a snaží sa získať do spolupráce ďalších partnerov. Poslanec Tomáš Merašický vyjadril tvorcom projektu vďaku a podporu. S otázkou, či sa študijné odbory nebudú prelínať s tými, ktoré ponúkajú stredné školy v meste, sa na tím obrátil viceprimátor Vladimír Karásek. „Nami ponúkané odbory sú zamerané na najnovšie technologické trendy. Nechceme nimi ohroziť tunajšie stredné školy, naopak, máme záujem s nimi spolupracovať,“ uviedol Ondrej Grenčík.

Slová podpory vyjadrili aj poslanci Erich Dvonč, ktorý ocenil zaradenie angličtiny do vyučovacieho procesu, a tiež Juraj Krasula, ktorý sa zaujímal o to, aké požiadavky má spoločnosť na mesto. Ako informoval Ondrej Grenčík, cieľom prezentácie bolo predstaviť členom mestskej rady projekt, ktorý by mal stáť čiastočne aj na mestských pozemkoch. V tejto súvislosti by mali prebehnúť rokovania s mestom. Partizánčan zároveň požiadal o to, aby sa mesto stalo oficiálnym partnerom projektu. V závere diskusie mestská rada vyjadrila spoločnosti podporu pri realizácii myšlienky strednej školy.

Vizualizácia a foto: Pronea