V Partizánskom plánujú vybudovať mestský ekopark: Vznikne v blízkosti cyklochodníka

318
mestský ekopart luhy partizanske

Občianska iniciatíva Partizánske – náš domov, ktorú tvoria obyvatelia sídliska Luhy II, prišla s nápadom, ako oživiť danú mestskú časť. Prichádzajú s projektom Mestského ekoparku, ktorý je v procese tvorenia.   

Vzniknúť by mal na Veľkej okružnej, v časti, kde sa zbieha sútok riek Nitry a Nitrice. „Miestni obyvatelia prišli s nápadom, že na lúke pri rieke Nitrici by sa mohli vysadiť ovocné stromy. Výsledkom by bol mestský park,“ ozrejmila zástupkyňa Občianskej iniciatívy Partizánske – náš domov Vladimíra Rybárová, ktorá zároveň pracuje na referáte projektov Mestského úradu v Partizánskom. Iniciatíva na projekte spolupracuje s ekoklubom Stromu života Bielické bahná a Výborom mestskej časti Luhy II. Má tiež podporu mesta.

Nápad nadväzuje na už realizované environmentálne projekty, ako sú výstavba cyklochodníka na korune rieky Nitry, v rámci ktorého bol vybudovaný aj altánok na Luhoch II, tiež osadenie ekologického kolesa vedomostí. „Nachádza sa tam priestor v tvare trojuholníka, ktorý je v súčasnosti voľne využívaný na hranie detí alebo ho navštevujú psičkári. Začal sa dotvárať tým, že sa v lokalite vybudovali cyklochodník a tiež altánok. Ľudia sa tu zastavia, oddýchnu si a strávia nejaký čas. To bol taký prvý bod, o ktorý sme sa opreli,“ priblížila Vladimíra Rybárová. Ako pokračovala, v súčasnosti sa tiež formuje ekokrúžok pre deti z miestnej lokality alebo celkovo z Partizánskeho. Záujemcovia sa stretávajú v blízkosti altánku.

Zapojili miestnu školu

V piatok 16. februára pozvali na miesto budúceho ekoparku deti zo Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej. Danú lokalitu si zmapovali, poprechádzali sa, potom dostali perá, pastelky a papiere. Ich úlohou bolo nakresliť, čo by v lokalite privítali. Iniciatíva rada uvíta aj názory obyvateľov, či už mestskej časti Luhy II, alebo aj ľudí využívajúcich zdieľaný cyklochodník.

vízia mestského ekoparku, ovocné stromy, občianska iniciatíva, zapojenie detí, cyklochodník, altánok
Deti by v ekoparku uvítali lavičky, hojdačky, domček na strome či futbalové ihrisko

„Jedna časť by sa využila na výsadbu ovocných stromov. V druhej časti, pri altánku vyviera voda zatiaľ neznámeho pôvodu, ktorá tam už ale teraz vytvára prirodzene mokraďové prostredie. Cieľom je, aby deti videli biodiverzitu, ktorá tam je,“ uviedla zástupkyňa iniciatívy. Tiež poukázala na to, že v lokalite je prirodzený lúčny systém. „Správnym nastavením kosenia chceme vytvoriť lúku, aby vzniklo prirodzene lúčne prostredie, kde by deti mohli behať, vyšantiť sa,“ spresnila.

V pláne sú napríklad hmyzí hotel či úle, aby videli ako funguje kolobeh prírody. „Cieľom je, aby aj ľudia začali daný priestor vnímať inými očami. Zamýšľali sa nad tým, ako by lokalita mohla byť využívaná. Sme vo fáze vytvárania vízie využitia priestoru, premýšľame, kde zasadiť stromy, kde len kríky, trávnaté plochy, samozrejme, sme limitovaní inžinierskymi sieťami,“ dodala Vladimíra Rybárová.

Foto: kch, MTP

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.