V Partizánskom pribudla nová lokalita so zákazom požívania alkoholu

99

V tomto roku samospráva Partizánskeho do zoznamu lokalít, kde je zakázané požívať alkoholické nápoje, zaradila už druhé miesto. Po Námestí Luhy pred reštauráciou Ulita začne zákaz platiť aj v Lesoparku na sídlisku Šípok.

Takýto krok najskôr navrhli poslanci za Šípok, aktualizáciu platného všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach požívania alkoholických nápojov na území mesta následne odobril poslanecký zbor v závere apríla na svojom riadnom zasadnutí.

Okrem Parku M. R. Štefánika, J. A. Baťu, Eliáša Pravotického, Parčíka Alexandra Dubčeka, chráneného prírodného areálu – Bielické bahná a Námestia Luhy je tak zakázané požívať alkohol už aj v Lesoparku na Šípku.

V tejto súvislosti bolo uznesením nevyhnutné zadefinovať lokalitu názvom, oficiálne pomenovanie je Lesopark Šípok. „Na nevyužívanom mieste s náletovými drevinami sa poslanci rozhodli pred niekoľkými rokmi osadiť lavičky a kamenné chodníky. Vysadené boli desiatky nových stromov. Názov vzišiel zo samotného názvu sídliska, kde sa dané miesto nachádza. Lesopark preto, že v lokalite sú vysadené dreviny, pribudla i ozdobná informačná tabuľa z dreva. Táto oblasť je vo veľkom využívaná tak mamičkami s deťmi, ako aj seniormi,“ uvádza sa materiáloch predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva.

V budúcnosti by mali pribudnúť stôl, lavice a kryté ohnisko, čím lokalita bude slúžiť aj na rekreačno-oddychové účely.

Foto: mm