V Partizánskom pribudli nové parkovacie plochy, mesto buduje aj odvodnenie viacerých ulíc

550

Januárový kontrolný deň na stavbách v Partizánskom sa okrem iného týkal aj budovania spevnených plôch či odvodnenia ulíc.

Jednou z jeho zastávok bola v pondelok 24. januára mestská časť Malé Bielice. Technické služby mesta tam realizujú investičnú akciu odvodnenie ulíc Prvá za parkom a Druhá za parkom. „Na ulici Prvá za parkom dávame 38 úzkych žľabov, 38 obrubníkov a 23 metrov žľabu so šírkou 50 centimetrov. Začíname umiestňovať zhora úzke žľaby, za ktorými sa dá obrubník a pokračujeme hrubšími, ktoré ukončujeme do žľabu,“ popísal vedúci stavebného úseku TSM Marián Slabý.

Rovnakou technológiou sa bude pokračovať aj na Druhej za parkom. „Malých žľabov tam bude osadených 20 metrov aj s obrubníkmi. Širšieho 50-centimentrového žľabu použijeme 25 metrov. Pokračujeme vsakovačkou až do kanála, ktorý je pri ceste,“ doplnil Marián Slabý.

Odvodnenie ďalších ulíc

Tým, že na spomínaných komunikáciách nie je vybudovaná dažďová kanalizácia, zrážky vsakujú voľne do zelene. Problém nastáva pri intenzívnych dažďoch, kedy voda nestíha vsakovať a zaplavuje dvory. „V súvislosti s prácami na týchto uliciach sme sa rozprávali na porade u prednostky, že kanál na Žabokreckej ceste sa musí zrevidovať a urobiť následne opatrenie na odvodnenie celej tejto cesty,“ informoval riaditeľ TSM Tibor Kúdela.

Okrem toho sa počas kontrolného dňa zistilo, že odvodnenie na uliciach nie je však dostačujúce. „Je potrebné urobiť aj prechod medzi ulicami Prvá a Druhá za parkom. Takže súhlasím s tým, aby sa to dokončilo. Pôjde o prioritu mestskej časti na tento rok,“ uviedla poslankyňa MsZ a predsedníčka VMČ Malé Bielice Miriam Ručkayová.

Posledné úpravy čakajú átrium Kultúrneho domu v Návojovciach, ktoré využívajú občania pri spoločenských podujatiach. „Práce, ktoré neboli urobené do konca roka 2021, to znamená výmena dverí a oprava schodiska, budú zrealizované v termíne do konca februára,“ vysvetlil Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom.

Slúži motoristom

Kroky pracovnej skupiny s primátorom Jozefom Božikom smerovali aj na sídlisko Luhy na Družstevnú ulicu. V minulom roku sa tam začalo s budovaním spevnenej plochy pre motorové vozidlá. Stavba je rozdelená na dve etapy. V prvej pribudla odstavná plocha pre 28 áut. „Vybudovaná je z vegetačných zatrávňovacích tvárnic. Prístupová komunikácia je zo zámkovej dlažby hrúbky 8 centimetrov. Po obvode plochy je cestný obrubník, ktorý ju lemuje. Súčasťou celej stavby je aj rozšírenie prístupovej komunikácie o dva metre na dĺžke zhruba 45 metrov,“ priblížil Peter Minárik.

„Predbežné užívanie uvedenej odstavnej plochy nám výrazne pomohlo z hľadiska parkovania pri Terne, kde môžeme v súčasnej dobe ľahšie zaparkovať aj vo večerných hodinách, keď sa vrátime z práce,“ podotkol zástupca primátora Vladimír Karásek. Pribudlo aj nové verejné osvetlenie s dvomi stožiarmi s LED svietidlami. Vymenený bude tiež jeden parkový stožiar za nový s LED svietidlom.

Foto: msk

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.