V Partizánskom sa hazard zatiaľ neobmedzí: Poslanci nepodporili ani druhý návrh

550

Ďalší nový návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým Partizánske chcelo obmedziť možnosti herní a kasín, narazil u poslancov na nedostatočnú podporu.

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom ešte na svojom februárovom zasadnutí prerokovalo návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o obmedzeniach pre prevádzkovanie hazardu na území mesta. To si kládlo za cieľ odstrániť herne a kasína z lokalít, ktoré sú vzdialené od škôl menej ako 500 metrov, zároveň by nesmeli sídliť v bytových domoch a budovách, ktoré sú určené pre kultúru a verejnú zábavu. Tento návrh však poslanci napokon nepodporili.

Ani druhý návrh VZN neodklepli

Na rovnakom rokovaní primátor Jozef Božik navrhol pripraviť na aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva nové znenie VZN, ktoré malo obsahovať zákaz umiestnenia takýchto prevádzok v bytových domoch a kultúrnych budovách, ale bez obmedzení týkajúcich sa spomínaných vzdialeností. Ani tento návrh nakoniec odklepnutý nebol, za hlasovali len 10 poslanci. „Mrzí sa, že mestské zastupiteľstvo neschválilo môj návrh, potvrdilo sa, že zo strany poslancov nie je vôľa regulovať hazard. Na druhej strane, ich názor a rozhodnutie plne rešpektujem. Treba tiež povedať, že súčasné zákony výrazne eliminovali počet zákazníkov v herniach, nehovoriac aj o tom, že prevádzky tohto typu prežívajú v dôsledku pandémie veľmi ťažké obdobie, aj v Partizánskom už ich niekoľko zaniklo,“ skonštatoval po rokovaní primátor Jozef Božik.

Poslancov pozmeňujúci návrh neprešiel

Ruku za nový návrh VZN nezdvihol ani poslanec Tomáš Merašický. „Navrhované všeobecne záväzné nariadenie by nemalo reálny vplyv na obmedzenie hazardu na území mesta. Návrh počítal len s obmedzením herní v bytových domoch a v budovách pre verejnú zábavu a kultúru. V takých budovách v meste Partizánske ale herne dnes nie sú, ani v minulosti neboli. Všetky herne by teda fungovali naďalej tak, ako doteraz,“ vyjadril sa na Facebooku poslanec. Ten počas rokovania predložil dva pozmeňujúce návrhy, prvý rátal s tým, že herne nebude možné zriadiť v mestských priestoroch, druhým chcel opäť zaviesť minimálnu vzdialenosť herní od škôl a školských zariadení. Do hlasovania sa napokon dostal iba druhý návrh, ani ten ale neprešiel.

Zakázať v mestských objektoch

Samospráva, aj napriek neúspechu, chce v snahe obmedziť hazard na svojom území pokračovať, a to regulovaním ich existencie v mestských objektoch v rámci zásad hospodárenia s majetkom mesta.Dúfam, že ma poslanci v tomto pláne podporia. V minulosti fungovala jedna herňa v našich priestoroch, bol by som nerád, ak by sa to zopakovalo. Uvedomujem si tiež, že platia regulácie zo strany vlády SR a Národnej rady SR, ktoré sú dosť silné, ale zároveň je tu obrovský neregulovaný priestor na internete a ten podľa všetkého nevie nikto regulovať,“ upozornil na stúpajúci trend online hazardu v závere Jozef Božik

Rokovanie si môžete pozrieť vo videu:

foto: pixabay.com