V Partizánskom sa rozbiehajú viaceré investície

600

Nielen v centre Partizánskeho, ale aj v iných častiach mesta sa už začali alebo sa čoskoro začnú viaceré investičné akcie.

V Šimonovanoch odštartovali výkopové práce v súvislosti s rekonštrukciou časti Dlhej ulice, ktorá je v havarijnom stave. Potrvajú zhruba tri mesiace. Ide o prioritu výboru danej mestskej časti. Renovovaný úsek má dĺžku 140 metrov.  Súčasťou komplexnej rekonštrukcie bude aj križovatka po Ulicu 9. mája.

V danom úseku ulice vybudujú aj verejné osvetlenie s dvoma LED svietidlami, keďže to doteraz chýbalo. „V týchto dňoch začali pracovníci dodávateľa so zemnými prácami pre káblové prípojky. Odstráni sa podložie, vznikne tak vozovka s úplne novým asfaltovým krytom. Vzhľadom bude kopírovať zrekonštruovanú Pekárenskú ulicu, ktorá sa nachádza vedľa. Lemovaná bude cestným obrubníkom, krajnice budú štrkové, aby voda vsiakala. Na zlepšenie odvádzania dažďových vôd ešte vybudujeme záchytný žľab na konci ulice, ktorý bude zvedený do kanalizácie,“ uviedol Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom.

Z lokálneho rozpočtu danej mestskej časti poputuje na rekonštrukciu 57 600 eur.

dlhá ulica partizanske

Štrkovec s novým ihriskom

Prostriedky z lokálneho rozpočtu využije aj výbor mestskej časti Štrkovec. Takmer 13-tisíc eur investuje do renovácie zanedbanej plochy pri bytovom dome č. 682 na Októbrovej ulici.

„Už roky sa plocha nevyužíva, pretože je prerastená trávou a povrch popraskaný. Poslanci mestskej časti chcú priestor zrenovovať, aby mali deti bezpečné miesto na rôzne aktivity, aby sa mali kde učiť bicyklovať a nejazdili po cestách či chodníkoch,“ pokračoval Igor Fábry.

oktobrova ulica partizanske

V rámci prípravných prác sa burina odstráni a vyčistia sa všetky praskliny a škáry. Na existujúcu plochu sa položia geotextília a vyrovnávajúca podkladová vrstva zo štrkodrviny. „Na štrkodrvu sa potom osadí železobetónová doska s metličkovou úpravou tak, ako to býva na autobusových zastávkach,“ spresnil.

Stanica o čosi vzhľadnejšia

Stavebný ruch čoskoro odštartuje aj v lokalite medzi podchodom a autobusovou stanicou. Mestskí poslanci odsúhlasili vyčlenenie finančných prostriedkov na pokračovanie renovácie, ktorá sa začala vlani.

V tejto etape sa zrekonštruuje chodník od nového parkoviska v dĺžke asi 105 metrov v smere k autobusovým nástupištiam. Keďže v tomto priestore nie je zeleň, samospráva pôvodný chodník zúži. Vďaka tomu vznikne pás pre zeleň široký 2,6 metra.

„Pribudnú nové rozvody pre verejné osvetlenie, bude to príprava pre ďalšie dve svetlá v tejto lokalite, pripraví sa priestor pre zeleň. Povrch nového chodníka bude zo zámkovej dlažby v kombinácii sivej a čiernej farby,“ dodal Igor Fábry. Samospráva do modernizácie zainvestuje 42-tisíc eur.

stanica partizanske

Foto: FB Chceme zmenu v PE

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.