V Partizánskom sa sprísňujú opatrenia: Ako vybaviť Úrad práce či OČR-ku pre rodičov?

2382

Opatrení v súvislosti s koronavírusom pribúda. Svoj režim začínajú meniť viaceré úrady, ale obchody či fitness centrá zostávajú stále otvorené. 

 

Mesto Partizánske, rovnako ako Bánovce nad Bebravou, v utorok 10. marca prijalo preventívne opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu nákazy koronavírusu. Viac sa dočítate v článku: V Partizánskom zatvárajú školy, kino i športoviská. Jednou z hlavných zmien bolo dočasné uzatvorenie stredných, základných i materských škôl. Odborníci a úrady ich rodičov vyzývajú, aby na ich stráženie nevyužívali pomoc starých rodičov, keďže starší ľudia sú viac ohrození ako mladí. V tejto situácii vydala stanovisko a pokyny aj Sociálna poisťovňa, ktorá informuje ako vybaviť tzv. “OČR-ku”.

Ako vybaviť OČR?

V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný: Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorý je na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus.

  • Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).
  • Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný:
Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

“Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy,” píše poisťovňa.

Ako s Úradom práce?

K obmedzeniam pristúpil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom. Pracovníci úradu vyzývajú ľudí, aby na kontakt využívali mailovú poštu, telefóny či listy. k sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu. Čo sa týka evidencie, úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú.

Kompletné informácie, ako postupovať, ak potrebujete navštíviť ÚPSVaR, nájdete na tomto odkaze.

zdroj: SP, ÚPSVaR, foto: redakcia