V Partizánskom spustia unikátny projekt: Kuchynský odpad budú zbierať spred dverí bytov

557
kuchynsky bio odpad partizánske

Od júla sa začína v Partizánskom zber kuchynského biodpadu, ale inak ako vo všetkých ostatných mestách na Slovensku. Košíky s odpadom stačí vyložiť pred dvere bytov.

Od polovice apríla až do 13. mája prebiehal vo vybraných bytových domoch na sídlisku Šípok pilotný zber kuchynského bioodpadu. Od zvyšku Slovenska sa líšil tým, že obyvatelia nemuseli vytriedený odpad vynášať do veľkých spoločných zberných nádob umiestnených vonku, ale stačilo, ak košík vyložili pred dvere bytu.

Skúšobný projekt sa podaril

„Počas štyroch týždňov sa vykonával zber dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok. Zbierané boli manuálne tzv. bežcami, ktorí vyberali iba kompostovateľné vrecká z košíkov. Aby sme vedeli zhodnotiť výsledky skúšobného projektu, merali sme čas, za ktorý boli schopní vyzbierať celý bytový dom, značili sme, ktoré byty odovzdali a ktoré nie, a odpad sme pri každom zbere aj vážili,“ vysvetlil Branislav Moňok, predseda občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktoré v spolupráci s mestom danú novinku pripravovalo.

Zapojilo sa 75 percent ľudí

Takto vytriedený kuchynský bioodpad smeroval na bioplynovú stanicu do Bošian, kde bol použitý na výrobu organického hnojiva. „Potešilo ma, že viaceré domácnosti využili túto možnosť vo veľkom, zapojilo sa až 75 percent občanov z vybraných bytoviek, za štyri týždne sa nám takýmto spôsobom podarilo vyzbierať viac ako tonu odpadu, v priemere 140 kilogramov na jeden zvoz. Keď sme prepočítali, koľko by sa nám na jedného obyvateľa podarilo vyzbierať za rok, bolo by to až 60 kilogramov. V odpade sa najčastejšie nachádzali zvyšky z ovocia, zeleniny či pečivo. Nič, čo tam nepatrí, napríklad kosti či obaly z potravín, sme pri kontrole neobjavili,“ povedal predseda OZ.

Od júla vo všetkých bytových domoch

Vďaka úspechu na sídlisku Šípok sa unikátna forma triedenia odpadu z kuchýň bude rozširovať do až 6 500 domácností od 1. júla. Na základe mesačného zberu sa vypracoval systém, ktorý sa začne zavádzať pre všetky bytové domy. Ako sa pri analýze vypočítalo, jednému človeku potrvá vyzbieranie jedného zberu v celom meste 39 hodín, preto sa na ňom bude podieľať viacej ľudí v rôznych dňoch.

Košíky a vrecká rozdajú

Počas júna bude samospráva rozdávať košíky a vrecká do všetkých bytových domov, mesto plánuje zaviesť aj evidenčný systém, pravdepodobne pomocou QR kódov.Pokiaľ sa obyvatelia zapoja v takej miere, ako to bolo počas pilotného projektu, mesto nebude musieť zvyšovať poplatky za odpad, keďže sa vyprodukuje menej komunálneho odpadu. No je dôležité, aby ľudia pochopili, prečo tieto odpadky triediť a aby sa zapojili,“ vysvetlil Branislav Moňok.

Domácnosti by pri zbere nemali zabúdať, že treba používať kompostovateľné vrecká, ktoré rozdá mesto, a nie tie tradičné na komunálny odpad. Je nutné ich aj zauzliť, výrazne tým ušetria čas zberačom. „Chcem poprosiť ľudí z bytových domov, aby sa zúčastnili vopred naplánovaných stretnutí, kde sa košíky rozdajú, ale im aj vysvetlíme celý systém zberu,“ dodala Andrea Bencelová, poverená riadením oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom.

kuchynsky bioodpad partizanske

foto: mm