V Partizánskom vybudujú pre študentov centrum vzdelávania za milión eur!

591
centrum vzdelavania partizanske

V priestoroch Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom vznikne Centrum odborného vzdelávania a prípravy. O jeho realizáciu sa postará Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý má danú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Župa v závere minulého roka vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác, pričom podľa odhadov do nich plánuje investovať viac ako 340-tisíc eur bez DPH. Celkové náklady v súvislosti s vybudovaním špecializovaných priestorov dosiahnu výšku viac jeden milión eur, z väčšej časti budú hradené z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Školu čaká veľká rekonštrukcia

Ako uvádza TSK v zverejnenom oznámení, projekt ráta so stavebnými prácami až v troch objektoch strednej školy. „Rekonštruovaná bude budova praktického vyučovania na ulici Sokolskej v Partizánskom. Objekt je dvojpodlažný, modernizácia si vyžiada výmenu okien, vstupných exteriérových dverí a odstránenie sklobetónových výplní v priestoroch schodišťa. Súčasťou bude aj rekonštrukcia sociálnych zariadení pre žiakov na oboch podlažiach. Pre zabezpečenie bezbariérového vstupu do budovy bude vybudovaná šikmá nábehová plocha so zábradlím,“ uvádza TSK v súťažných podkladoch.

Vytvoria autodiagnostické centrum

Rozsiahle práce sa očakávajú aj v budove školy na Námestí SNP 14. V priestoroch bývalej dielne obuvníckej výroby vznikne autodiagnostické centrum, teda moderná odborná dielňa pre odbor automechanik – elektrikár, učebňa pre CNC programovanie, okrem toho aj CNC pracovisko, príručný sklad a miestnosť pre príjem vozidiel. Ako informovala župa v podkladoch, súčasťou stavebných úprav bude aj vybudovanie nových hygienických zariadení pre žiakov vrátane bezbariérovej toalety, úprava jestvujúcej nájazdovej rampy a interiérovej rampy pre bezbariérový prístup.

Vznikne aj laboratórium

Projekt ráta so zriadením tzv. elektrotechnického laboratória v budove školy na Námestí SNP 5. „Laboratórium situované na 3. podlaží bude vybavené výukovými elektrotechnickými panelmi, lavicami a digitálnymi meracími prístrojmi. Súčasťou rekonštrukcie miestnosti bude inštalácia elektrických rozvodov, výmena umývadla a vybudovanie nového vchodu,“ píše sa v podkladoch zverejnených vo vestníku verejného obstarávania.

Pripravení do zamestnania

Vďaka projektu budú žiaci pracovať s takými modernými strojmi a prístrojmi, aké sú reálne vo firmách. „Snažili sme sa navrhnúť také zariadenia, ktoré používa väčšina moderných firiem, dokonca sme začlenili do výučby jazykov odbornú terminológiu, nakoľko všetky tieto stroje a zariadenia sú vyrábané v zahraničí a ovládací jazyk je buď angličtina alebo nemčina. Taktiež sme mali záujem zaobstarať stroje s takými programovacími jazykmi, ktoré sú univerzálne a absolventi nebudú mať problém s prechodom na iný programovací jazyk, ktorý daná firma môže používať. Výučba tak bude zaujímavá, ale bude vyžadovať aj rozšírenie vedomostí žiakov i učiteľov, avšak stúpne samotná uplatniteľnosť študentov v praxi,“ povedala nám riaditeľka SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom Katarína Hartmannová.

foto: ilustračné, pixabay.com