V Trenčianskom kraji vypálili 1 600 000 litrov čistého alkoholu  

506

Za poslednú ukončenú sezónu bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji vypálené až takmer štvornásobné množstvo alkoholu v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi sezónami. Pestovatelia najčastejšie pálili jablká a slivky.

Ostatná výrobná sezóna v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 bola v páleniciach bola naozaj úspešná. „Hovoria o tom nasledovné čísla – v 58 pestovateľských páleniciach trenčianskeho regiónu bolo vypálených takmer 1 600 000 litrov čistého alkoholu. Príslušná spotrebná daň so zníženou sadzbou z tohto množstva, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, predstavuje 8,6 milióna eur,“ informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská. Išlo naozaj o úspešnú sezónu.

Za výrobné obdobie 1. júl 2017 – 30. jún 2018 bolo v trenčianskych páleniciach vypálených 460 000 litrov čistého alkoholu. Príslušná spotrebná daň so zníženou sadzbou z tohto množstva, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, bola takmer 2,5 milióna eur. Za výrobné obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 bolo vypálených 430 000 litrov čistého alkoholu a príslušná spotrebná daň z alkoholu predstavovala 2,3 milióna eur. „Každý, kto si chce dať vypáliť alkohol, a teda využiť služby pálenice, by mal ovládať nasledovné informácie – výrobné obdobie v páleniciach sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Za výrobné obdobie sa považuje obdobie, ktoré začína 1. júla bežného roka a končí 30. júna nasledujúceho roka,“ vysvetlila Peťovská. V praxi si pestovatelia túto skutočnosť často neuvedomujú, a potom môže nastať situácia, že im hrozí pokuta a doplatenie spotrebnej dane za prekročenie stanoveného limitu určeného na uplatnenie zníženej sadzby dane.

V danom výrobnom období si jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu, t.j. 86 litrov 50 %-ého alkoholu, so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda 2,70 eur za 1 liter 50 %-ého alkoholu. Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou. Aj keď si osoba dá vypáliť kvas v jednom výrobnom období vo viacerých páleniciach, množstvá vypáleného alkoholu sa spočítavajú. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh. Fyzické osoby majú od 1. januára 2019 okrem možnosti dať si vypáliť kvas v pálenici i možnosť vypáliť si kvas súkromne. „Súkromné pálenie kvasu však podlieha prísnym zákonným podmienkam a, samozrejme, aj v tomto prípade existuje povinnosť z vypáleného liehu podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú daň z liehu,“ doplnila hovorkyňa.

ZDROJColný úrad v Trenčíne
Katarína Jankeje
Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.