VIDEO: Polovica jednej školy v Partizánskom skončila v karanténe: Deti prichádzali do tried s príznakmi

4380

Prešiel len jeden týždeň od otvorenia škôl po vianočných prázdninách, no niektorí žiaci sú opäť doma. Reč je školákoch zo Základnej školy s Materskou školou na Veľkej okružnej v Partizánskom.

„V priebehu jedného dňa sa naša škola dostala zo zelenej fázy školského semaforu do červenej. V pondelok 17. januára nám rodičia nahlásili 12 pozitívnych detí na základe výsledkov samotestovania. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi nám dal z tohto dôvodu do karantény štyri triedy prvého a 5 tried druhého stupňa základnej školy,“ objasnil riaditeľ školy Juraj Guniš.

Problémom je nezodpovednosť rodičov

Doma tak zostalo po týždni sedieť až deväť tried z 18. O dva dni neskôr pribudol ďalší pozitívny prípad u ôsmaka. „Žiaci, ktorí majú výnimku z karantény a ktorých rodičia zaslali škole oznámenie o výnimke z karantény (11 žiakov), pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Vyučovanie triedy bude ďalej prebiehať kombinovane, teda aj prezenčne aj dištančne,“ uviedol Juraj Guniš.

Vedenie upozorňuje, že škola sa do tejto situácie dostala v dôsledku prístupu niektorých rodičov. „Žiaľ, máme v škole aj nezodpovedných rodičov, ktorí posielajú do školy deti s príznakmi koronavírusu a kvôli týmto žiakom, ktorí potom nakazili ďalších, sa dostala polovica školy do karantény,“ pokračoval riaditeľ.

O uzatvorení rozhoduje hygiena

Na základe nariadenia rezortu školstva platí, že ak by sa v škole odhalil veľký počet nakazených, o jej dočasnom uzatvorení rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Závisí to od konkrétnej situácie na škole, teda koľko je nielen detí, ale i zamestnancov v karanténe. Pokiaľ sa dá, snažíme sa o to, aby škola fungovala prezenčne. V prípade, ak by išlo o nadpolovičnú väčšinu tried v karanténe, tak by sme po konzultácii s riaditeľom pristúpili k dočasnému uzatvoreniu,“ vysvetlila nám postup Zuzana Tornócziová, riaditeľka RÚVZ v Prievidzi.

Školu zatvoriť nechcú

Aj napriek situácii medzi žiakmi a pozitivite troch vyučujúcich by vedenie školy jej zatvorenie nepovažovalo za dobrý krok. Na základe rozhodnutia hygieny sa žiaci Základnej školy na Veľkej okružnej vrátia z karantény naspäť do lavíc v priebehu posledného januárového týždňa. Ako informoval zástupca primátora Vladimír Karásek, v ostatných školách v pôsobnosti mesta sa podobný scenár zatiaľ neodohral.

Pozrite si reportáž:

Katarína Jankeje, foto a video: MTP

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.