Vnútroblok na sídlisku Luhy I prešiel rozsiahlou revitalizáciou: Pribudlo množstvo zelene i 44 nových stromov

1207

Najväčší vnútroblok na sídlisku Luhy I v Partizánskom sa počas uplynulých mesiacov zmenil na nepoznanie. Išlo o vôbec prvú rozsiahlu úpravu tohto typu na území mesta.

Na projekt získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, spoluúčasť mesta predstavuje 5 %. „Sme veľmi radi, že sa tento park urobil. Tým, že financie sú viazané z európskych fondov, môžeme iné zdroje použiť na budovanie ciest a chodníkov či na ďalšie projekty,“ ozrejmil vo štvrtok 28. októbra na kontrolnom dni poslanec MsZ a predseda Výboru mestskej časti Luhy I Vladimír Marko.

Súčasťou boli terénne i sadové úpravy

Revitalizované územie má plochu vyše 8-tisíc metrov štvorcových. „Z toho je tu asi 4 500 m² trávnikov, 500 m² trvalkových záhonov a kríkov, 44 nových stromov. Podotýkam, že žiadny strom nebol vyrúbaný. Spevnených plôch máme 38 % z celkovej výmery, čo je okolo 3 200 m²,“ informoval Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom. Súčasťou revitalizácie bolo aj osadenie 35 nových parkových lavičiek. Pribudlo 19 smetných košov, deväť stojanov na bicykle, desať parkových svietidiel a sedem stromových mreží.

„Kontinuálne nadväzujúcou súčasťou na tento projekt je aktivita mesta, ktorá vyplýva z potreby riešenia statickej dopravy. V tejto lokalite začíname s budovaním prvej etapy novej odstavnej plochy. Slúžiť  bude pre 28 motorových vozidiel,“ doplnil primátor Jozef Božik. Táto investícia by mala byť ukončená v závere tohto roka.

Financie na projekt sa navýšili

Z dôvodu navýšenia prác však vyjde jedna z najväčších úprav verejného priestranstva samosprávu viac, ako sa pôvodne plánovalo. „Po vytýčení chodníkov priamo v riešenom území sa z ich dôvodu kolízie s jestvujúcimi stromami, inžinierskymi sieťami a časového posunu medzi vypracovaním projektovej dokumentácie a realizáciou stavby vyskytli naviac práce, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie projektu,“ uviedlo mesto vo vestníku verejného obstarávania. vnutroblok luhy

Dodatočné stavebné práce si preto vyžiadali navýšenie pôvodného rozpočtu približne o 29-tisíc eur. Celková hodnota zákazky, ktorú realizovala spoločnosť so sídlom v Trnave, bola pred zmenami vo výške približne 272-tisíc eur. Po úprave predstavuje sumu 301-tisíc eur.

Foto: mm