Vodiči, pozor: Čaká nás uzávierka známej cesty i časti mesta!

1848

Vodiči by sa mali obrniť riadnou dávkou trpezlivosti. Najbližšie dni nás totiž čakajú viaceré uzávierky na cestách i v meste.

Piatok

Konanie 63. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska si vyžiada úplnú uzávierku dopravy. V piatok 20. septembra budú cyklisti prechádzať aj našim územím, v dôsledku čoho bude od 15.00 do 16.15 h uzavretá cesta vedúca cez obce Hradište, Návojovce, Veľké Bielice, Žabokreky nad Nitrou v smere na obec Rajčany. Uzávery a cestná premávka bude riadená príslušníkmi Policajného zboru. Tí budú na trase pretekov počas prejazdu pelotónu vykonávať krátkodobé úplné uzávery na uvedených pozemných komunikáciách trasy pretekov. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov príslušníkov polície, ako aj organizátorov podujatia.

Odklon dopravy z mesta Partizánske v smere na Topoľčany v tomto čase bude zabezpečený po ceste II/593 vedúcej cez obce Brodzany – Bošany – Solčany.

Sobota

Organizátori bežeckých pretekov s názvom Večerný beh upozorňujú motoristov, že v sobotu 21. septembra bude v čase od 12.00 do 22.00 h uzavreté Námestie SNP.

Nedeľa 

V rámci Európskeho týždňa mobility bude v nedeľu 22. septembra od 5.00 do 22.00 h pre automobilovú dopravu uzatvorená časť Námestia SNP od kruhového objazdu po križovatku s ulicou Rudolfa Jašíka. Tento priestor bude určený pre cyklistov a chodcov.

foto: ilustračné, pixabay.com