Vodiči, pozor: Partizánske prichádza s novým parkovacím systémom

3056

Vodičov, ktorí pravidelne prichádzajú na autách do centra Partizánskeho čaká poriadna zmena. Samospráva totiž vypracovala návrh nového parkovacieho systému. 

V ňom chce zaviesť úplne nový spôsob parkovného, mesto pritom plánuje začať so zmenami najskôr v centre, neskôr sa možno systém rozšíri aj do iných mestských častí. Celý parkovací systém bude realizovať samospráva bez účasti súkromnej firmy, podľa súčasných plánov už od začiatku roka 2020.

Koľko budeme platiť po novom?

Pre vodičov bude dôležité, či v danej časti bývajú, koľko áut vlastnia a akou formou sa rozhodnú platiť. Ako sa uvádza v návrhu VZN, platiť sa bude cez sms správu alebo cez aplikáciu. V prípade, že nevlastníte mobil, môžete si zakúpiť rezidenčnú kartu na vopred určených miestach. Tá je pre všetkých rovnaká a nikto ju nebude mať zdarma, okrem majiteľov elektromobilov.

Prehľad cien parkovného:

JPK –  jednorazová parkovacia karta
RK – O  – rezidentská karta – obyvateľ
RK – P  – rezidentská karta – podnikateľ
RK – N  – rezidentská karta – návšteva
BJ –  bytová jednotka
SP –  sídlo, resp. prevádzka

Návrh bude platiť pre ulice:

 • Červená
 • Družstevná
 • Februárová (v úseku od centra mesta po hranicu s Družstevnou ul.)
 • Generála Svobodu (v úseku od Hrnčírikovej po odbočku na Družstevnú ul.)
 • Hrnčírikova
 • Hurbanova
 • Hviezdoslavova
 • Jesenského
 • Komenského
 • Kpt. Nálepku
 • Krátka
 • Makarenkova (v úseku od centra mesta po hranicu s Družstevnou ul.)
 • Nábrežná
 • Nádražná (v úseku od kruhového objazdu po hranicu s Družstevnou ul.)
 • Námestie SNP
 • Októbrová
 • Rooseweltova
 • Rudolfa Jašíka  (v úseku od centra mesta po hranicu s Družstevnou ul.)
 • Slovanská
 • Sokolská
 • Strojárenská
 • Školská
 • Škultétyho
 • Štúrova
 • Ul. 1. mája

Mesto vyzýva na otvorenú diskusiu, v tejto súvislosti primátor Jozef Božik pozýva všetkých obyvateľov Partizánskeho do priestorov 3D kina v stredu 9. októbra o 17.00 hod. na verejné stretnutie. 

Okrem toho môžete svoje pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia uplatniť do 15. októbra, a to v písomnej forme na adresu Mestského úradu Partizánske, na právnom referáte alebo ústne do zápisnice na č. dverí  34, 35.

Kompletné znenie návrhu VZN nájdete TU!

zdroj: partizánske.sk, foto: partizanske.sk, redakcia