VOĽBY 2022: Prehľad výsledkov komunálnych volieb v Partizánskom

1471
vošby 2022

Slovensko má za sebou voľby s prívlastkom výnimočné. Po prvý raz v histórii sa uskutočnili spojené voľby, počas jedného dňa sme si vyberali svojich zástupcov nielen do orgánov samospráv obcí či miest, ale aj do orgánov vyšších územných celkov.

Špecifikom volieb bolo, že každý volič sa mohol rozhodnúť, či odovzdá hlas v oboch voľbách alebo len v jedných. Z tohto dôvodu sa účasť voličov odlišuje. V Trenčianskom kraji sa komunálnych volieb zúčastnilo 221 792 ľudí (46,31 %) z celkového počtu 478 849 oprávnených voličov. V okrese Partizánske prišlo k volebných urnám 16 008 voličov

V Partizánskom sa volieb zúčastnilo menej ľudí ako pred štyrmi rokmi. V sobotu zavítalo do volebných miestností len 30,70 % voličov, čo je o 5,2 % menej v porovnaní s rokom 2018. Súčasný primátor Jozef Božik získal ako nezávislý kandidát 4 940 platných hlasov (100 %).

„V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí si 29. októbra našli čas a prišli voliť, hlasovali v komunálnych voľbách a vybrali si svojich zástupcov do mestského zastupiteľstva a obzvlášť ďakujem tým, ktorí sa zúčastnili a dali hlas aj mne. Je to pre mňa veľká česť a aj veľký záväzok. S pokorou prijímam toto víťazstvo a ďakujem Bohu a občanom, že môžem do štvrtého volebného obdobia, ktoré bude najťažšie v histórii existencie samosprávy po roku 1990, vstúpiť s poslaneckým zborom, v ktorom došlo k veľkým obmenám, ale som presvedčený, že spoločne budeme vedieť nájsť reč tak, aby sme dokázali zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta, v ktorom hodnotová, otvorená, komunikatívna, transparentná a participatívna samospráva bude mať svoje ďalšie opodstatnenie. Chcem sa zároveň veľmi pekne poďakovať aj za podporu vo voľbách do VÚC. Nečakal som, že opäť získam najvyšší počet hlasov nielen v okrese, ale aj v kraji. Je to opäť pre mňa veľká česť aj veľký záväzok,“ tlmočil po skončení volieb svoje bezprostredné dojmy a slová vďaky primátor Jozef Božik.

Poslanecký zbor v Partizánskom tvorí 21 poslancov, v komunálnych voľbách zvíťazili:

Volebný obvod č.1 – CENTRUM
1. Tomáš Merašický (KDH, Dobrá voľba a Umiernení, SaS) – 453 platných hlasov
2. MuDr. Gabriel Krbúšik (HLAS – SD, SMER – SD) – 444 platných hlasov
3. Martin Mariani (DS) – 386 platných hlasov
4. Mgr. Nataša Kluková (Nezávislý kandidát) – 292 platných hlasov

Volebný obvod č. 2 – LUHY I
1. Mgr. Vladimír Karásek (HLAS – SD, SMER – SD) – 562 platných hlasov
2. PhDr. Vladimír Marko (Nezávislý kandidát) – 460 platných hlasov
3. Mgr. Andrej Barborka, MBA, LL.M. (Nezávislý kandidát) – 313 platných hlasov

Volebný obvod č. 3 – LUHY II
1. Ľubomír Beňo (Nezávislý kandidát) – 423 platných hlasov
2. Dušan Vereš (HLAS – SD, SMER – SD) – 323 platných hlasov

Volebný obvod č. 4 – ŠTRKOVEC
1. Ing. Igor Kmeť (HLAS – SD, SMER – SD) – 216 platných hlasov
2. Ing. Radovan Mik (KDH, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SaS) – 198 platných hlasov

Volebný obvod č. 5 – ŠIMONOVANY
1. Mgr. Andrej Grolmus, MBA (Nezávislý kandidát) – 400 platných hlasov
2. Peter Korytár (HLAS – SD, SMER –SD) – 369 platných hlasov

Volebný obvod č. 6 – ŠÍPOK
1. Mária Bielešová (KDH, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SaS) – 660 platných hlasov
2. Michal Trčo (KDH, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SaS) – 562 platných hlasov
3. Ing. Ľubomír Fiksel (KDH, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SaS) – 445 platných hlasov
4. PhDr. Gabriela Ďurinová (HLAS – SD, SMER – SD) – 305 platných hlasov

Volebný obvod č. 7 – VEĽKÉ BIELICE
1. Erich Dvonč (HLAS – SD, SMER – SD) – 324 platných hlasov
2. Anton Horváth (SNS) – 204 platných hlasov

Volebný obvod č. 8 – MALÉ BIELICE
1. Jozef Kondel (Nezávislý kandidát) – 117 platných hlasov

Volebný obvod č. 9 – NÁVOJOVCE
1. Mgr. Roman Vavro (KDH, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SaS) – 114 platných hlasov

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, foto: mm

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.