Vďaka finančným prostriedkom od firmy Velux vybavila Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu v Partizánskom odbornú učebňu pre odbor mechanik – mechatronik.

Dielňa, ktorú študenti využívajú počas praxe, bola slávnostne odovzdaná do užívania 27. marca. Študijný odbor mechanik – mechatronik je s firmou v duálnom vzdelávaní. „Spolupráca s danou firmou je už od roku 2016, kedy tam naši žiaci chodili na povinnú prax, kde sa im veľmi páčilo. A keďže zistili, že máme naozaj veľmi zodpovedných žiakov a firma si tiež potrebuje vychovať svojich nových zamestnancov, tak sme minulý školský rok uzatvorili zmluvu o duálnom vzdelávaní,“ priblížila riaditeľka školy Katarína Hartmannová. Chceme podporovať rozvoj vzdelávania mladých ľudí v tomto regióne a hlavne ukázať, že nie každá priemyselná firma je iba o manuálnej práci, ale je potrebné mať určitý level odbornosti, tak sme sa rozhodli ísť do duálneho vzdelávania s touto školou. Na základe toho sme vytvorili priestor u nás vo firme, aby mohli študenti prakticky uplatniť svoje teoretické vedomosti a takisto sme sa rozhodli podporiť učebňu, aby aj ostatní, ktorí nie sú súčasťou duálneho vzdelávania, mali podobné podmienky a mohli tieto informácie a praktické skúsenosti medzi sebou zdieľať,“ uviedol Juraj Michalík, generálny riaditeľ Partizánske Building Compoments – SK Velux. 

Do odbornej učebne bolo zakúpené drobné náradie ako posuvné meradlá, pravítka, menšie prístroje a zariadenia, ktoré využívajú pri práci. Vzájomnú spoluprácu a investíciu do Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu ocenil i zriaďovateľ školy. „Trenčiansky samosprávny kraj takého aktivity víta a chceme byť v tomto čo najúspešnejší v rámci celej Slovenskej republiky. Práve duálne vzdelávanie a príprava pre zamestnanie vytvárajú predpoklady na to, aby aj žiaci základných škôl v rámci mesta zostávali na tunajších stredných školách v meste, pretože keď ich skončia, tak majú pripravenú pôdu na to, aby sa zamestnali, aby sa mohli zapojiť do pracovného procesu a aby získali zamestnanie, ktoré bude veľmi slušne platené,“ zdôraznil primátor mesta a podpredseda TSK Jozef Božik.

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.