Určite si mnohí z vás všimli práce, ktoré od pondelka 18. marca prebiehali pred Kostolom Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom. Toto miesto sa totiž pripravuje na nový vzhľad. 

Na základe posúdenia Štátnej ochrany prírody bolo hneď v úvode minulého týždňa vyrúbaných osem kusov brezy bradavičnatej. „Po týchto výruboch stromových porastov sa následne pristúpi k likvidácii krovitých porastov – nachádzajú sa tu zhruba štyri druhy drevín krovitých, ako sú ľubovník bodkovaný, lonicera a skalník damerov o celkovej ploche 1534 m²,“vysvetlil Marián Omelka z oddelenia životného prostredia MsÚ. Brezy boli okrem iného napadnuté hubovými ochoreniami a ich padajúce konáre by mohli ohrozovať okoloidúcich. Krovité porasty boli zasa nasadené nahusto, a tak nemali dostatok miesta na svoj rast. „Konkrétne ľubovník bodkovaný je poloker – polodrevina a ak je tvrdá zima, alebo sú veľké holomrazy, tak oni nám namŕzajú a ako dôsledok je, že niektoré porasty sú totálne suché a v podstate sa lámu, takže esteticky to nie je dobre zvládnuté,“podotkol Omelka. Návrh sadovníckych úprav pripravuje architektonická kancelária v Nitre. Podľa našich informácií by mali byť pred kostolom vysadené listnaté aj ihličnaté stromy a vysadené budú trvalky.„Pristúpilo sa k tomu preto, že trvalkové záhony sú menej náročné na údržbu, nevyžadujú veľké množstvo vody a v podstate trvalky v záhonoch budú jestvovať po dobu piatich až ôsmich rokov,“doplnil. Detaily projektu a jeho vizualizáciu príde architektka predstaviť na mestský úrad už v najbližších dňoch. Téme sa na stránkach týždenníka Tempo budeme aj naďalej venovať.