Výsledky REFERENDA: Ako sme volili v Partizánskom a okrese

191
referendum partizanske 2023
Foto: mm

Ako predpokladali analytici a nakoniec to priznali aj predstavitelia opozičnej strany Smer – SD, ktorá referendum iniciovala, tak sa aj stalo. Referenda sa nezúčastnil dostatočný počet ľudí na to, aby mohlo byť vôbec platné.

I napriek tomu, že v poradí deviate referendum v rámci Slovenskej republiky je neplatné, štatistiky prinášajú zaujímavé zistenia nielen z Partizánskeho, ale aj okolitých obcí.

Záujem vyšší ako pri voľbách

V Partizánskom zo 17 824 oprávnených voličov prejavilo o referendum záujem 6 264 z nich, čo predstavuje 35,14 %. Zaujímavosťou je, že obyvateľov viac prilákalo referendum ako spojené voľby, ktoré sa konali na jeseň minulého roka, účasť vtedy dosiahla len 30,70 %. V porovnaní s celoslovenskými výsledkami, v Partizánskom bola účasť  takmer o osem percent vyššia.

Ak sa pozrieme na obce okresu Partizánske, v troch z nich dosiahla účasť viac ako 50 %. Najviac ľudí zavítalo do volebných miestností v Livine (58 %), nasledovali Livinské Opatovce (55,09 %) a Klátova Nová Ves (53,38 %). Na opačnej strane stoja Chynorany, kde záujem prejavilo len 33,98 %.

Jedna obec dokonca nad 60 % 

V Bánovciach nad Bebravou dosiahla účasť 38,74 %, do referenda sa zapojilo 11 377 ľudí z celkového počtu 29 384 oprávnených voličov. Čo sa týka okresu, až v desiatich obciach prišlo k volebným urnám viac ako polovica voličov. Najvyššiu účasť dosiahli v obciach Libichava (61,53 %) Nedašovce (57,58 % ) a Čierna Lehota (56,73 %). Najmenší záujem o zmenu Ústavy SR mali v obci Žitná – Radiša, k urnám prišlo 32,25 %.

Trenčiansky kraj zaznamenal spomedzi všetkých vyšších územných celkov najvyššiu účasť, vyjadriť svoj názor prišlo 36,07 % voličov. Nasledovali Žilinský (36,07 %) a Banskobystrický kraj (29,06 %), najslabší záujem prejavili obyvatelia z Bratislavského kraja, kde účasť dosiahla iba 21,31 %.

(kj), zdroj: ŠÚ SR

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.