Výsledky sčítania prekvapili: Takmer 30 percent Partizánčanov je bez vyznania

625
Námestie SNP Partizánske

Výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021 priniesli aj zaujímavé štatistické údaje týkajúce sa náboženského vyznania. Zamerali sme sa bližšie na okres Partizánske, ako aj na samotné mesto.

Na základe získaných údajov žije v okrese Partizánske 44 515 obyvateľov. Z toho 30 206, teda 67,86 % sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Oproti predchádzajúcemu sčítaniu ľudu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011, sa z celkového počtu 47 166 občanov okresu k nej hlásilo 35 071, čo predstavovalo 74,36 %.

Priaznivcov majú i Svedkovia Liehovovi

K evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa pred desiatimi rokmi prihlásilo 698 ľudí. Ku gréckokatolíckej sa hlásilo 89 a ku kresťanským zborom 80 obyvateľov. K 1. januáru 2021 v okrese 626 veriacich, gréckokatolícka 264, kresťanské zbory 170. K ad hoc hnutiam, ako sú napríklad Svedkovia Liehovovi či Rytieri Jedi sa hlásilo 153 a k budhizmu 69 ľudí.

Bez vyznania uviedlo, že je 5 489 ľudí v okrese (11,64 %). Z výsledkov SODB 2021 je zrejmé, že podiel osôb bez vyznania sa takmer zdvojnásobil. Posledné číslo predstavuje 22,58 %, čo je 10 052 obyvateľov.

Počet ľudí bez vyznania vzrástol

V meste Partizánske žije trvalo podľa sčítania z roku 2021 21 439 obyvateľov. Z toho bolo 12 141 rímskokatolíkov, čo predstavuje približne 56,6 %. Z ostatných cirkví má zastúpenie viac ako 1 % evanjelická cirkev augsburského vyznania, ku ktorej sa prihlásilo 391 ľudí. Stotridsať Partizánčanov je gréckokatolíkov, sto ľudí sa hlási ku kresťanským zborom a 70 k ad hoc hnutiam.

Na základe údajov zo sčítania ľudu z roku 2011 sa zo 24 115 obyvateľov Partizánskeho k rímskokatolíckej cirkvi hlásilo 15 253 (63,25 %). Evanjelická cirkev a. v. mala 516 prívržencov, kresťanské zbory 64 a gréckokatolícka cirkev 56 veriacich.

Podiel obyvateľov bez náboženského vyznania v roku 2021 predstavuje 29,81 %, čo je 6 392 ľudí. V roku 2011 uviedlo, že je bez vyznania iba 4 181 (17,34 %) Partizánčanov. 

Foto: mm