Výstavba kompostárne v Partizánskom napreduje

77
kompostaren v partizanskom

Práce na vybudovaní kompostárne v areáli bývalých závodov pokračujú podľa harmonogramu. Na prijímacej hale bola osadená strecha.

„Momentálne sa betónujú steny kompostovacích boxov. Keď budú hotové, na boxy sa budú umiestňovať takzvané kopuly – dlhé strechy a tiež sa osadia vysoké vráta,“ ozrejmil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom. Pracuje sa na vonkajších plochách, ukladajú sa prevzdušňovacie potrubia. Boli osadené technologické nádrže a začína sa s výkopmi pre technologickú a dažďovú kanalizáciu.

Okrem cisterny a prekopávača kompostu bol dodaný aj ďalší stroj, a to navíjač geotextílií, tiež samotná geotextília ako materiál. „Nakladačom sa bude kompost prevážať po kompostárni, umiestňovať do boxov, drviča a tak ďalej. Na nakladač sa dá pripnúť navíjač. Je to v podstate bubon, na ktorom bude asi dva alebo tri metre široká geotextília. Keďže je to dosť ťažké, musí to byť umiestnené na stroji,“ objasnil.

Kompost, ktorý prejde hygienizáciou v boxoch, sa bude vyvážať von na dozrievaciu plochu, kde sú prevzdušňovacie potrubia. Následne sa zakryje geotextíliou, aby mohol pod fóliou lepšie dozrievať. „Pomocou prekopávača sa bude kompost raz za tri dni prehadzovať z jednej strany na druhú, vtedy navíjač textíliu zvinie na bubon, kompost sa premiestni a potom sa to znovu zakryje,“ ozrejmil Igor Fábry.

Postupne bude dodaná aj ďalšia technika potrebná na kompostovanie, ako sú napríklad drviče, traktor, vozidlo a košíky na zber odpadu, softvér na evidenciu či čipové čítačky.

Viac o projekte: Stavebný ruch v bývalých závodoch: Partizánske začalo s budovaním projektu za 3 milióny eur

Foto: FB Chceme zmenu v PE

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.