Výstavba telocvične vo Veľkých Bieliciach napreduje: Práce pokročili aj v ďalších školách

74
Nová telocvičňa ZŠ Veľké Bielice

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske sa realizujú viaceré investičné aktivity. Výstavba telocvične Základnej školy vo Veľkých Bieliciach pokročila. Aktuálny stav si prišiel v utorok 26. marca pozrieť primátor Jozef Božik spolu so svojimi spolupracovníkmi z Mestského úradu v rámci kontrolného dňa.

Práce na výstavbe novej telocvične zatiaľ pokračujú podľa harmonogramu. „Momentálne sa murujú obvodové steny. Následne sa pristúpi k betónovaniu nosných stĺpov. Predpokladá sa, že stavba bude ukončená do konca roka alebo začiatkom budúceho roka,“ ozrejmil počas kontrolného dňa vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ v Partizánskom Milan Kráľ.

Kroky pracovnej skupiny smerovali aj do ZŠ Rudolfa Jašíka. V areáli školy bolo v uplynulom období zrekonštruované oplotenie situované od Gumárenskej ulice. Pôvodné slúžilo 60 rokov. Jeho výmenu si vyžiadal havarijný stav. Rekonštrukcia pozostávala z demontáže betónových blokov. Nový plot má dĺžku 110 metrov.

Nový plot ZŠ R. Jašíka, nahradil betónové oplotenie

„Celá rekonštrukcia v spolupráci s mestom vyšla 15 600 eur. Pôvodný plot bol pre obyvateľov, ako aj pre deti, ktoré sa často hrávajú popri celom areáli školy, nebezpečný, preto sme sa rozhodli, že ho zrekonštruujeme. Pôvodné oplotenie bolo nahradené pletivovými vložkami,“ doplnila riaditeľka ZŠ Rudolfa Jašíka Kristína Kellner Šimková.

Miestnosť pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Škola na Obuvníckej ulici má od tohto školského roka zriadenú relaxačnú miestnosť. Postupne v nej dopĺňajú ďalšie prvky. Pribudli senzorické pomôcky, lávová lampa, haptické pomôcky či záťažové deky. „Sú využiteľné pri všetkých diagnózach. Slúžia napríklad pre žiakov s ADHD, Aspergerovym syndrómom, ale aj so špecifickými poruchami učenia. Miestnosť je vhodná i pre deti, ktoré nemajú žiadnu stanovenú diagnózu. Môžu si však napríklad prechádzať náročným životným obdobím alebo ich trápia úzkosti, depresie a podobne,“ vysvetlila školská psychologička Lucia Dvončová. Funkciou záťažovej deky je, aby deti zastabilizovala. „Položí sa na nich a ony sa cítia viac uzemnené. Pomôže im to upokojiť sa,“ doplnila školská psychologička.

V škole sa tešia aj z novej kosačky. Tá nahradila pôvodnú, ktorá slúžila 16 rokov. „Ide o dvojvalec, má 600 centimetrov kubických, máme z nej radosť, hlavne školník, keďže mu uľahčí prácu na veľkom areáli,“ ozrejmila Kristína Kellner Šimková. Nová kosačka stála takmer tritisíc eur.

Cvičná kuchynka a nová riaditeľňa

V ZŠ na Malinovského ulici už niekoľko týždňov modernizujú školskú cvičnú kuchynku. Pri rekonštrukcii však nastali menšie komplikácie. „Práce sa teraz trochu pozastavili, pretože po strhnutí gumolitu sme zistili, že na podlahe sú veľké nerovnosti. Musela sa na ňu vyliať nivelizačná hmota hrubá až štyri centimetre, ale verím, že sa to rýchlo vysuší a budeme môcť pokračovať. Už máme aj kuchynské linky, aj všetko, čo budeme potrebovať k tomu, aby sme kuchynku dokončili,“ povedala počas kontrolného dňa 26. marca riaditeľka ZŠ na Malinovského ulici Alena Barancová. Okrem toho sa v škole rekonštruovala aj riaditeľňa, ktorá je už takmer hotová. Prebehla kompletná modernizácia od podlahy až po strop. V miestnosti pribudol nový nábytok. Chýbajú už len drobné úpravy.

V malej telocvični ZŠ Radovana Kaufmana momentálne prebieha rekonštrukcia elektrických rozvodov. Do opráv bolo investovaných takmer 10-tisíc eur. Škola v blízkej dobe zrealizuje aj ďalšie projekty. V pláne je rekonštrukcia knižnice, vybudujú sa prestrešený cyklostojan a tiež dopravné ihrisko.

Malá telocvičňa ZŠ R. Kaufmana, výmena elektrických rozvodov, nové osvetlenie
V malej telocvični ZŠ Radovana Kaufmana tiež pribudne nové osvetlenie

Kroky pracovnej skupiny smerovali aj do ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej. Výmenu si vyžiadalo vodovodné potrubie v dĺžke 80 metrov, ktoré bolo v havarijnom stave. Ako ozrejmil riaditeľ Juraj Guniš, práce finišujú poslednými úpravami rozbitých chodníkov. „Vďaka tomu, že sme museli rozbiť aj chodníky sa nám práce navýšili zhruba na 8 500 eur,“ ozrejmil. Modernizujú tiež učebňu informatiky. Staré svetlá nahradia úspornejšie LED svietidlá. „Okrem toho robíme nanovo celú slaboprúdovú elektroinštaláciu. Všetky káble budú ukryté, pôjdu žľabmi, ktoré sa nachádzajú v zemi, aby sa deti nepotkýnali. Mení sa aj kompozičné riešenie triedy. Kapacita zostane zachovaná, a to 18 žiakov,“ dodal Juraj Guniš.

Foto: kch, pm

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.