Vzácna sova zahniezdila v búdke

1018
Plamienka driemavá
Foto: Stanislav Harvančík

Plamienka driemavá je bezpochyby naša najkrajšia sova, charakteristická výrazným závojom srdcovitého tvaru na tvári. Je to typický synantrópny druh, viazaný hniezdením na poľnohospodárske budovy, kostolné veže, povaly starších budov s otvorenou strechou a podobne. V posledných desaťročiach bol na Slovensku zaznamenaný výrazný pokles hniezdiacich párov a v niektorých oblastiach dokonca celkom vymizla.

V rokoch 2009 – 2010 pracovníci Správy CHKO Ponitrie v spolupráci s členmi Stráže prírody a Ochrany dravcov na Slovensku inštalovali v okresoch Partizánske a Topoľčany desať búdok určených pre hniezdenie plamienok driemavých v rôznych poľnohospodárskych objektoch. Z časových a finančných dôvodov ich však kontrolovali len sporadicky. V tomto roku skontrolovali päť búdok a v jednej z nich ich čakalo príjemné prekvapenie – prítomnosť plamienok. V tesnej blízkosti Partizánskeho kŕmi párik plamienok v búdke až sedem mláďat, ktoré milovníci vtáctva okrúžkovali. Vzhľadom na tohtoročný zvýšený stav hrabošov poľných, ktoré sú ich hlavnou potravou, je predpoklad, že väčšinu mláďat odchovajú.